CALIFICARE - Bucătar obținută pe baza experienței, prin evaluare.

Fără curs doar prin evaluarea cunoștințelor, susținând un test scris și o probă practică.

calificare BUCATAR

DESCRIEREA CALIFICĂRII

Bucătarul are ca sarcină principală pregătirea diverselor preparate din bucătăria naţională și internaţională, folosind diverse tehnici de gătire și prezentare, decorarea lor pentru a le pune în valoare și garantarea calităţii constante a produselor preparate. Bucătarul realizează preparatele culinare urmând indicațiile diferitelor rețete, care au menirea de a oferi valorile nutritive și calorice optime asigurării aportului echilibrat de nutrienți, astfel încât să ajute la conservarea sănătății consumatorului, dar să și satisfacă exigențele acestuia din perspectiva prezentării estetice și a consumului rațional, acestea putând fi preluate din rețetarul clasic sau pot fi interpretări ale acestora, în funcție de specificul organizației, a viziunii generale și specifice a bucătarului șef, surprinse în norme interne. Ocupaţia se aplică lucrătorilor care îşi desfăşoară activitatea în unităţi specializate și / sau unități de catering, partide de lucru din cadrul restaurantelor / cafenele /insule de gătire din hypermarketuri /mall / vagoane restaurant / vase de croazieră fluvială sau maritimă / unități mobile (food-truck) / tonete în piețe și târguri, cu capacități de producție diferite (de la unități de capacitate foarte mică, cu activitate preponderent manual, până la unități de producție de capacitate foarte mare, cu instalații de fabricație automatizate. Ocupaţia presupune și o sferă minimă de competenţe cheie precum cele civice și sociale organizaționale, competențe care să îl ajute în activitatea zilnică: în organizarea locului de muncă, în stabilirea unor relații civice și sociale corecte pentru desfășurarea activității.

DESCRIEREA PROGRAMULUI DE EVALUARE

Dacă cunoști meseria de BUCĂTAR, lucrezi sau ai lucrat în acest domeniu, însă nu deții o diplomă de calificare, atunci acest program ți se potrivește. Este cea mai rapidă modalitate prin care poți dobândi un certificat recunoscut doar pe baza cunoștințelor pe care le deții deja, fără a mai urma un curs de durată. Tot ce trebuie să faci este să te înscrii online, telefonic sau pe WhatsApp și să te prezinți la centru nostru pentru susținere unei evaluări (examen) care constă într-o probă scrisă și una practică. La evaluare te poți înscrie chiar dacă nu ai absolvit un curs, dat fiind că aceasta se bazează pe ceea ce ne vei demonstra că știi să faci/ai învățat la locul de muncă, individual sau din alte surse.

CUI SE ADRESEAZĂ?

Programul de evaluare se adresează tuturor persoanelor care:
 • doresc să obţină o calificare în domeniu;
 • dețin cunoștințe teoretice și experienţă practică (cunosc meseriedar nu pot face dovada calificării;
 • doresc să fie evaluate (să susțină un examen) în vederea recunoaşterii și certificării competenţelor profesionale dobândite la locul de muncă, prin studiu individual sau pe alte căi non-formale.
 • ÎN CE CONSTĂ EVALUAREA(EXAMENUL)

  Procesul de evaluare este etapizat şi presupune aplicarea unor metode şi instrumente de evaluare destinate recunoaşterii cunoştinţelor şi abilităţilor profesionale dobândite pe căi non-formale sau informale (fie la locul de muncă, fie în mediul familial sau în timpul liber –  fără să fi urmat un program de formare profesională în acest sens). 
  Evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale se face pe baza STANDARDULUI OCUPAŢIONAL şi oferă garanţia că persoana certificată a demonstrat că are cunoştinţele şi deprinderile necesare efectuării activităţilor descrise în acest standard.

  METODE ȘI INSTRUMENTE DE EVALUARE CE POT FI UTILIZATE

 • Test scris cu itemi obiectivi (proba scrisă ce va urmări testarea cunoştinţelor teoretice);
 • Întrebări orale şi observare directă în condiţii reale de muncă sau simulare (proba practică ce va urmări verificarea deprinderilor practice);
 • Raport din partea altor persoane (recomandare) / poze de la locul de muncă/ portofoliu cu lucrări anterioare (dovezi suplimentare solicitate pentru a demonstra veridicitatea experienţei profesionale).
 • COMPETENŢE EVALUATE

 • Aplicarea normelor de securitate şi sănătate în muncă și a reglementărilor în domeniul situațiilor de urgență specifice bucătăriilor și spațiilor anexe aferente
 • Aplicarea normelor igienico-sanitare specifice bucătăriilor şi de siguranţa alimentelor
 • Aplicarea normelor de protecţie a mediului, prevenirea și combaterea risipei alimentare și a deșeurilor alimentare
 • Respectarea drepturilor consumatorului cu referire la cantitatea/calitatea/ prezentarea preparatelor
 • Aplicarea noțiunilor de bază despre comunicare, comportament profesional, lucru în echipă și psihologia consumatorului specifice domeniului turismului și alimentației
 • Aplicarea principiilor nutriției sănătoase și echilibrate
 • Asigurarea calităţii materiilor prime şi auxiliare, a semipreparatelor și preparatelor culinare
 • Aplicarea noțiunilor de bază despre organizarea activităților specifice în bucătărie
 • Efectuarea operaţiilor primare asupra materiilor prime şi auxiliare
 • Realizarea semipreparatelor culinare
 • Realizarea preparatelor culinare
 • Prezentarea estetică a preparatelor culinare
 • Aplicarea noțiunilor de evidență operativă specifice activității din bucătărie
 • TIP CERTIFICAT OBȚINUT

  Certificat de competențe profesionale, emis de A.N.C. (Autoritatea Națională pentru Calificări) recunoscut la nivel național de către Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei, în baza Ordonanței Guvernului nr. 129/2000, iar apostilat și tradus este recunoscut la nivel internațional. Certificatul de competente profesionale are aceeași valoare ca și certificatul de absolvire, respectiv de calificare, în baza Ordinului Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei 4543/468/2004, Art.33, alin.1-3, care prevede:
  ”(1) Persoanele declarate competente în urma procesului de evaluare primesc un certificat de competenţe profesionale, pentru unităţile de competenţă în care au fost declarate competente.
  (2) Persoanele declarate competente pentru toate unităţile de competenţă specifice unei ocupaţii sau calificări primesc un certificat de competenţe profesionale care cumulează toate competenţele profesionale specifice acelei ocupaţii sau calificări în conformitate cu standardul ocupaţional, respectiv standardul de pregătire profesională.
   (3) Certificatele menţionate la alin. (2) au aceeaşi valoare ca şi certificatele de absolvire, respectiv de calificare cu recunoaştere naţională, eliberate în sistemul formal de formare profesională.”

  DURATA

  Procesul de evaluare poate dura între 2 și 30 de zile.

  ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE:

  1. Copie carte de identitate
  2. Copie certificat de naștere
  3. Copie certificat căsătorie (doar în cazul schimbării numelui în urma căsătoriei)
  4. Copie act de studii (minim 8 clase)

  Calificare bucatar
  Calificare bucatar
  Calificare bucatar
  Calificare bucatar

  Tipul de certificat obținut

  Specimen certificat de competente profesionale
  Specimen certificat de competente profesionale
  Contactează-ne

  ÎNSCRIE-TE ACUM

  Dacă te-am convins fă pasul semnificativ pentru cariera ta.