Procedura de evaluare a competențelor profesionale
pe perioada stării de alertă

 

Măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS CoV-2 în

Centrul de Evaluare și Certificare a Competențelor Profesionale

 

 1. Începând cu data de 18.05.2020 se dispun următoarele reguli generale:

 

 • în incinta clădirii se instituie obligativitatea purtării maștii/vizierei, astfel încât nasul
  și gura să fie acoperite;
 • asigurarea, obligatoriu, a triajului epidemiologic, constând în controlul temperaturii
  personalului propriu și vizitatorilor;
 • accesul în unitate este strict interzis pentru persoanele care au o temperatură
  corporală ce depășește 37,3 grade Celsius - temperatura va fi măsurată la intrarea
  în incinta Centrului;
 • înainte de începerea activității, spațiile vor fi dezinfectate cu substanțe biocide, pe
  bază de clor sau alcool, activitate urmată de aerisirea încăperii;
 • prestabilirea circuitului către/și din sălile de examinare, conform dispozițiilor de mai
  jos și schiței;
 • la intrarea în săli, se vor amplasa dispozitive cu substanță dezinfectantă pentru
  mâini;
 • dezinfectarea obligatorie a mâinilor înaintea intrării în spațiile de lucru, atât de
  către personal cât și de către vizitatori;
 • asigurarea curățeniei și dezinfectării pardoselilor, a locurilor de activitate (mese,
  scaune), a clanțelor, a mânerelor de la ferestre, a pervazurilor - prin ștergere cu
  apă și detergent, apoi cu substanțe biocide pe bază de clor sau alcool, înainte și
  după fiecare candidat/vizitator;
 • pe toată durata examinării se vor respecta regulile generale ale unei conduite
  sănătoase (distanțarea socială, evitarea atingerii nasului cu mâna, a ochilor și a
  gurii, strănutul în pliul cotului/batista de unica folosință, evitarea contactelor
  directe cu cei din jur).
 1. Lucru cu publicul ce implică accesul persoanelor în interiorul clădirii se va desfășura astfel:

Clădirea dispune de trei căi de acces, pentru personal, candidați și pentru vizitatori.

 

Se afișează la intrare și în cele mai vizibile locuri din unitate regulile de conduită obligatorie pentru angajații si pentru toate persoanele care intră în spațiul, cu privire la prevenirea îmbolnăvirilor cu corona virusul SARS CoV – 2.

 • s-a reinstruit în domeniul securității și sănătății în muncă toți angajații, instruirea
  fiind adaptată noilor riscuri reprezentate de infecția cu SARS-Cov2 și se va
  desfășura în timpul programului normal de lucru al angajaților;
 • se asigură culoare speciale de acces în incintă și de circulație pentru angajați, în
  vederea evitării aglomerației la locurile de muncă;
 • se amenajează spațiul de lucru astfel încât să se poată păstra distanța fizică între
  angajați, prin stabilirea unui număr fix de persoane care pot lucra în aceeași
  încăpere, conform schiței spațiului;
 • se pune la dispoziție la toate căile de acces un covoraș pentru decontaminare pe
  care trebuie pășit cu ambele picioare;
 • pentru persoanele care nu au mască de protecție, aceasta se va asigura de către
  personalul Centrului, apoi vor fi îndrumați pentru fixarea acestora;
 • la intrările în spațiu se pune la dispoziție dispenser cu dezinfectant, care se
  masează pe suprafața ambelor palme cca. 30 secunde;
 • accesul este organizat astfel încât să fie asigurată o suprafață minimă de 4 mp
  pentru fiecare candidat/personal și o distanță minimă de 2 m între oricare două
  persoane apropiate;
 • este strict interzis accesul persoanelor a căror temperatură corporală, măsurată la intrarea în incintă, depășește 37,3°C;
 • se vor dezinfecta după fiecare vizitator, candidat suprafețele expuse și se va evita
  aglomerarea persoanelor;
 • se menține distanța socială de minimum 1,5 metri in toate zonele publice, etc și limitarea contactului cu alte persoane la maximum 15 minute, la o
  distanță de minimum 1,5 m;
 • se asigură comunicarea permanentă cu medicul de medicina muncii pentru a se
  monitoriza starea de sănătate a angajaților, astfel încât aceștia să poată beneficia
  de măsurile preventive profilactice care au fost prevăzute la nivel național pentru
  combaterea răspândirii coronavirusului SARS CoV - 2;
 • se limitează deplasările în afara locului de muncă doar la situațiile în care acestea
  sunt strict necesare desfășurării activității și se asigură ca atunci când este necesar
  să se efectueze, angajații se deplasează cu asigurarea condițiilor de prevenție
  minimale;
 • se asigură ca circulația documentelor să se realizeze preponderent prin mijioace
  electronice sau conform schiță spațiu;
 • angajații înștiințează imediat angajatorul dacă prezintă, la începutul sau în timpul
  programului de lucru, simptome ale infectării cu virusul SARS CoV - 2 (tuse,
  strănut, rinoree, dificultăți respiratorii, febră, stare generală alterată);
 • angajații rămân la domiciliu dacă, înaintea începerii programului de lucru, prezintă simptome ale infectării cu virusul SARS CoV - 2 și anunță angajatorul cu privire la acest lucru, contactează, imediat, medicul de medicină a muncii responsabil al unității/medicul de familie sau, în cazul în care starea acestuia este gravă, serviciul unic de urgență 112;
 • în cazul necesității izolării la domiciliu, angajatul va intra în concediu medical, în
  baza adeverinței eliberate de medicul de familie după perioada de izolare la
  domiciliu;
 • cazul carantinei instituționalizate, revenirea la serviciu se va face cu adeverință
  pentru concediu medical, eliberată în baza avizului epidemiologic emis de către
  Direcția de Sănătate Publică din județul Covasna, la încheierea perioadei de
  carantină;
 • se va întrerupe orice contact între angajator/angajat/alte persoane aflate în incinta
  instituției și persoana simptomatică.

 

 1. Asigurarea conditiilor igienice pentru spațiile de examinare și grupul
  sanitar care deservește sălile de examinare:

 

 • se pune la dispozitie un covoraș pentru decontaminare pe care trebuie pășit cu
  ambele picioare, la intrare;
 • la intrarea în spațiu se pune la dispoziție dispenser cu dezinfectant, care se
  masează pe suprafața ambelor palme cca. 30 secunde;
 • pentru vizitatorii care nu au mască de protecție, aceasta se va asigura de către
  Centru, iar personalul ii va îndruma pentru fixarea acestora;
 • se va respecta distanțarea fizică de minim 2 m de la intrare până la ieșire;
 • pentru triajul epidemiologic se asigură echipament omologat, termometru cu
  infraroșu fără atingere;
 • personalul va observa cu atenție starea de sănătate a vizitatorilor;
 • se asigură hârtie igienică în cabina toaletei;
 • se asigură după fiecare vizitator curățenia și dezinfectarea întregului grup sanitar
  (vas WC, lavoar, clanțe, pardoseală);
 • la ieșirea din clădire, vizitatorii îndepărtează materialele de protecție și le
  depozitează în coșul de gunoi amplasat la intrare, la indicațiile personalului.

 

 1. Persoane desemnate pentru respectarea prezentei proceduri:
 • se realizează un grafic pe săptămână în format electronic, se tipărește și se
  semnează de către personal, care va asigura condițiile de mai sus, respectând
  obligatoriu toate prevederile prezentei proceduri.

 

 1. Anexe si Dispozitii

Pe baza prezentei proceduri, se va elabora o anexă la Fișa Postului pentru fiecare
angajat. Nerespectarea condițiilor din Regulament/Fișă Post se consideră abatere
disciplinară și se sancționează conform legii.

 

                 DESCARCARE PDF: PROCEDURA STARE DE ALERTA

Cod NC: 5220.1.1 

Descrierea ocupaţiei:

 Calificarea de lucrător în comerț aparține grupei de bază vânzători din magazine și piețe care vând clienților mărfuri - în comerțul cu ridicata și amănuntul - și probează calitatea mărfurilor și modul de funcționare a aparaturii expuse spre vânzare.

 Calificarea de lucrător în comerț presupune vânzarea produselor, întocmirea și raportarea situației vânzărilor, actualizarea stocurilor de produse, operațiuni ce sunt realizate într-un cadru general de desfășurare a activității punctului de vânzare asigurat în condițiile respectării normelor de calitate, igienă, sanitar-veterinare, protecția mediului și de sănătate și securitate în muncă.

Lucrătorul în comerț desfășoară, în principal, următoarele activități:

 • efectuează lucrări de curățenie  și întreținere în evderea începerii activității și pregătește punctul de vânzare în vederea închiderii activității;
 • pregătește echipamentele, mărfurile și documentele în vederea desfășurării activității;
 • menține aspectul estetic și promovează imaginea punctului de vânzare;
 • întâmpină clienții, identifică cerințele acestora și le prezintă oferta generală de produse și servicii, precum și produsele solicitate de aceștia, comunicându-le toate informațiile necesare realizării vânzării;
 • vinde produsele/serviciile, completează formele de plată și încasează valoarea acestora; ambalează și livrează produsele vândute;
 • întocmește și raportează situația vânzărilor, identificând în acest scop documentele specifice activității de vânzare și selectând din acestea informațiile necesare;
 • verifică și actualizează stocurile de produse, asigurând menținerea acestora în termenul garanție/valabilitate;
 • aplică normele de calitate în domeniul său de activitate, utilizând metode standardizate de asigurare a calității;
 • aplică prevederile legale referitoare la sănătatea și securitatea în muncă, asigurând identificarea riscurilor în muncă, raportarea pericolelor care apar la locul de muncă și intervenția în caz de urgență;
 • aplică normele de igienă, sanitar-veterinare și de protecția mediului în activitatea desfășurată;

 Mediul de activitate al lucrătorului în comerț îl reprezintă punctul de vânzare în comerțul cu ridicata și cu amănuntul.

Unităţile de competenţă:

 • Comunicare în limba oficială
 • Comunicare în limbi străine
 • Competențe de bază în matematică, știință, tehnologie
 • Competențe informatice
 • Competența de a învăța
 • Competențe sociale și civice
 • Competențe antreprenoriale
 • Competențe de exprimare culturală
 • Asigurarea calităţii
 • Aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă
 • Aplicarea normelor de igienă, sanitar-veterinare şi de protecţie a mediului
 • Asigurarea cadrului general de desfăşurare a activităţii punctului de vânzare
 • Prezentarea produselor şi serviciilor aferente vânzării
 • Realizarea vânzării
 • Întocmirea situaţiei vânzărilor şi raportarea acesteia
 • Actualizarea stocurilor de produse

Metode de evaluare:

Autoevaluarea - aprecierea personală a candidatului, a capacităţii profesionale proprii în raport cu cerinţele standardului

Testul scris – cuprinde un ansamblu de itemi variaţi ca mod de formulare: întrebări, exerciţii, probleme, care vizează un volum mai mare de cunoştinţe şi capacităţi pentru a afla ce informaţii deţine şi ce ştie să facă un candidat, în care se solicită diferite procese psihice: memorie, gândire, imaginaţie.

Întrebările orale – sunt considerate “o formă de conversare” prin care se urmăreşte volumul şi calitatea cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor candidaţilor şi capacitatea de a opera cu ele.

Observarea directă – evaluează capacitatea candidaţilor de a aplica în practică cunoştinţele şi gradul de stăpânire al abilităţilor formate.

Proiectul – este un demers evaluativ mai amplu, ce permite o apreciere complexă şi nuanţată a învăţării, ajutând la identificarea unor calităţi individuale ale cadidaţilor.

Portofoliul – este un instrument de evaluare complex ce include experienţa şi rezultatele obţinute prin celelalte metode de evaluare, urmărind progresul global efectuat de candidat.

Raportul din partea altor persoane – este o metodă suplimentară de apreciere a competenţelor profesionale, fiind oferit de către colegi, şefi, colaboratori.

 

Acte necesare:

- act de identitate (buletin, carte de identitate)
- certificat de naştere

- acte de studii

Standardul ocupaţional: SO Lucrător comercial

 

 

Cod NC: 5132.2.1

Infirmiera însoţeşte persoanele îngrijite la îndeplinirea activităţilor vieţii cotidiene şi efectuează îngrijiri legate de funcţii de întreţinere şi continuitate a vieţii.

Infirmiera contribuie la îmbunăţirea stării de sănătate şi la refacerea autonomiei, în măsiura în care este posibil.

Infimiera lucrează în colaborare şi sub responsabilitatea unei/unui asistent medical, cel mai adesea, în cadrul unei echipe pluridisciplinare şi participă la îngrijirile  de sănătate preventive, curative sau paliative.

Infirmiera îşi exercită activitatea în mediu spitalicesc sau extraspitalicesc, în sectorul medical, medico-social sau social.

Infimiera participă efectiv la:

- asigurarea unui mediu de viaţă şi climat adecvat îngrijirii complexe din punct de vedere fizic, psihic, afectiv;

- asigurarea igienei şi a spaţiului de viaţă a persoanei îngrijite;

- asigurarea hidratării şi a alimentaţiei corespunzătoare a persoanei îngrijite;

- stimularea participării persoanei îngrijite la activităţile zilnice;

- transportul şi însoţirea persoanei îngrijite;

respectând permanent drepturile şi confidenţialitatea privind evoluţia stării de sănătate a persoanei îngrijite.

 

Unităţile de competenţă:

Planificarea propriei activităţi

- Perfecţionarea continuă

- Lucrul în echipa multidisciplinară

- Comunicarea interactivă

- Respectarea drepturilor persoanei îngrijite

- Supravegherea stării de sănătate a persoanei îngrijite

- Alimentarea şi hidratarea persoanei îngrijite

- Igienizarea spaţiului în care se află persoana îngrijită

- Acordarea îngrijirilor de igienă pentru persoanele îngrijite

- Transportarea rufăriei

- Transportul persoanelor îngrijite

 

Metode de evaluare:

Autoevaluarea - aprecierea personală a candidatului, a capacităţii profesionale proprii în raport cu cerinţele standardului

Testul scris – cuprinde un ansamblu de itemi variaţi ca mod de formulare: întrebări, exerciţii, probleme, care vizează un volum mai mare de cunoştinţe şi capacităţi pentru a afla ce informaţii deţine şi ce ştie să facă un candidat, în care se solicită diferite procese psihice: memorie, gândire, imaginaţie.

Întrebările orale – sunt considerate “o formă de conversare” prin care se urmăreşte volumul şi calitatea cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor candidaţilor şi capacitatea de a opera cu ele.

Observarea directă – evaluează capacitatea candidaţilor de a aplica în practică cunoştinţele şi gradul de stăpânire al abilităţilor formate.

Proiectul – este un demers evaluativ mai amplu, ce permite o apreciere complexă şi nuanţată a învăţării, ajutând la identificarea unor calităţi individuale ale cadidaţilor.

Portofoliul – este un instrument de evaluare complex ce include experienţa şi rezultatele obţinute prin celelalte metode de evaluare, urmărind progresul global efectuat de candidat.

Raportul din partea altor persoane – este o metodă suplimentară de apreciere a competenţelor profesionale, fiind oferit de către colegi, şefi, colaboratori.

 

Acte necesare:

- act de identitate (buletin, carte de identitate)
- certificat de naştere

- act de studii

 

Standardul ocupaţional: SO Infirmieră

Secretariat Centru de Evaluare

Adresa:  Str. Körösi Csoma Sándor, nr. 3, Sfântu Gheorghe, Jud. Covasna, România

 

Mail: sibarocertificate@yahoo.com 

Tel: 0267-313.457

Fax: 0367-802.680

Mobil: 0760-666.459

Web: http://www.sibaro.ro;

 

Orar de funcţionare:

Luni - Vineri: 08,00 - 16,00

Sâmbăta - Duminică: închis

Coordonate GPS: 

45.868061, 25.788239