Cod NC: 5220.1.1 

Descrierea ocupaţiei:

 Calificarea de lucrător în comerț aparține grupei de bază vânzători din magazine și piețe care vând clienților mărfuri - în comerțul cu ridicata și amănuntul - și probează calitatea mărfurilor și modul de funcționare a aparaturii expuse spre vânzare.

 Calificarea de lucrător în comerț presupune vânzarea produselor, întocmirea și raportarea situației vânzărilor, actualizarea stocurilor de produse, operațiuni ce sunt realizate într-un cadru general de desfășurare a activității punctului de vânzare asigurat în condițiile respectării normelor de calitate, igienă, sanitar-veterinare, protecția mediului și de sănătate și securitate în muncă.

Lucrătorul în comerț desfășoară, în principal, următoarele activități:

 • efectuează lucrări de curățenie  și întreținere în evderea începerii activității și pregătește punctul de vânzare în vederea închiderii activității;
 • pregătește echipamentele, mărfurile și documentele în vederea desfășurării activității;
 • menține aspectul estetic și promovează imaginea punctului de vânzare;
 • întâmpină clienții, identifică cerințele acestora și le prezintă oferta generală de produse și servicii, precum și produsele solicitate de aceștia, comunicându-le toate informațiile necesare realizării vânzării;
 • vinde produsele/serviciile, completează formele de plată și încasează valoarea acestora; ambalează și livrează produsele vândute;
 • întocmește și raportează situația vânzărilor, identificând în acest scop documentele specifice activității de vânzare și selectând din acestea informațiile necesare;
 • verifică și actualizează stocurile de produse, asigurând menținerea acestora în termenul garanție/valabilitate;
 • aplică normele de calitate în domeniul său de activitate, utilizând metode standardizate de asigurare a calității;
 • aplică prevederile legale referitoare la sănătatea și securitatea în muncă, asigurând identificarea riscurilor în muncă, raportarea pericolelor care apar la locul de muncă și intervenția în caz de urgență;
 • aplică normele de igienă, sanitar-veterinare și de protecția mediului în activitatea desfășurată;

 Mediul de activitate al lucrătorului în comerț îl reprezintă punctul de vânzare în comerțul cu ridicata și cu amănuntul.

Unităţile de competenţă:

 • Comunicare în limba oficială
 • Comunicare în limbi străine
 • Competențe de bază în matematică, știință, tehnologie
 • Competențe informatice
 • Competența de a învăța
 • Competențe sociale și civice
 • Competențe antreprenoriale
 • Competențe de exprimare culturală
 • Asigurarea calităţii
 • Aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă
 • Aplicarea normelor de igienă, sanitar-veterinare şi de protecţie a mediului
 • Asigurarea cadrului general de desfăşurare a activităţii punctului de vânzare
 • Prezentarea produselor şi serviciilor aferente vânzării
 • Realizarea vânzării
 • Întocmirea situaţiei vânzărilor şi raportarea acesteia
 • Actualizarea stocurilor de produse

Metode de evaluare:

Autoevaluarea - aprecierea personală a candidatului, a capacităţii profesionale proprii în raport cu cerinţele standardului

Testul scris – cuprinde un ansamblu de itemi variaţi ca mod de formulare: întrebări, exerciţii, probleme, care vizează un volum mai mare de cunoştinţe şi capacităţi pentru a afla ce informaţii deţine şi ce ştie să facă un candidat, în care se solicită diferite procese psihice: memorie, gândire, imaginaţie.

Întrebările orale – sunt considerate “o formă de conversare” prin care se urmăreşte volumul şi calitatea cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor candidaţilor şi capacitatea de a opera cu ele.

Observarea directă – evaluează capacitatea candidaţilor de a aplica în practică cunoştinţele şi gradul de stăpânire al abilităţilor formate.

Proiectul – este un demers evaluativ mai amplu, ce permite o apreciere complexă şi nuanţată a învăţării, ajutând la identificarea unor calităţi individuale ale cadidaţilor.

Portofoliul – este un instrument de evaluare complex ce include experienţa şi rezultatele obţinute prin celelalte metode de evaluare, urmărind progresul global efectuat de candidat.

Raportul din partea altor persoane – este o metodă suplimentară de apreciere a competenţelor profesionale, fiind oferit de către colegi, şefi, colaboratori.

 

Acte necesare:

- act de identitate (buletin, carte de identitate)
- certificat de naştere

- acte de studii

Standardul ocupaţional: SO Lucrător comercial

Cod NC: 5132.2.1

Infirmiera însoţeşte persoanele îngrijite la îndeplinirea activităţilor vieţii cotidiene şi efectuează îngrijiri legate de funcţii de întreţinere şi continuitate a vieţii.

Infirmiera contribuie la îmbunăţirea stării de sănătate şi la refacerea autonomiei, în măsiura în care este posibil.

Infimiera lucrează în colaborare şi sub responsabilitatea unei/unui asistent medical, cel mai adesea, în cadrul unei echipe pluridisciplinare şi participă la îngrijirile  de sănătate preventive, curative sau paliative.

Infirmiera îşi exercită activitatea în mediu spitalicesc sau extraspitalicesc, în sectorul medical, medico-social sau social.

Infimiera participă efectiv la:

- asigurarea unui mediu de viaţă şi climat adecvat îngrijirii complexe din punct de vedere fizic, psihic, afectiv;

- asigurarea igienei şi a spaţiului de viaţă a persoanei îngrijite;

- asigurarea hidratării şi a alimentaţiei corespunzătoare a persoanei îngrijite;

- stimularea participării persoanei îngrijite la activităţile zilnice;

- transportul şi însoţirea persoanei îngrijite;

respectând permanent drepturile şi confidenţialitatea privind evoluţia stării de sănătate a persoanei îngrijite.

 

Unităţile de competenţă:

Planificarea propriei activităţi

- Perfecţionarea continuă

- Lucrul în echipa multidisciplinară

- Comunicarea interactivă

- Respectarea drepturilor persoanei îngrijite

- Supravegherea stării de sănătate a persoanei îngrijite

- Alimentarea şi hidratarea persoanei îngrijite

- Igienizarea spaţiului în care se află persoana îngrijită

- Acordarea îngrijirilor de igienă pentru persoanele îngrijite

- Transportarea rufăriei

- Transportul persoanelor îngrijite

 

Metode de evaluare:

Autoevaluarea - aprecierea personală a candidatului, a capacităţii profesionale proprii în raport cu cerinţele standardului

Testul scris – cuprinde un ansamblu de itemi variaţi ca mod de formulare: întrebări, exerciţii, probleme, care vizează un volum mai mare de cunoştinţe şi capacităţi pentru a afla ce informaţii deţine şi ce ştie să facă un candidat, în care se solicită diferite procese psihice: memorie, gândire, imaginaţie.

Întrebările orale – sunt considerate “o formă de conversare” prin care se urmăreşte volumul şi calitatea cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor candidaţilor şi capacitatea de a opera cu ele.

Observarea directă – evaluează capacitatea candidaţilor de a aplica în practică cunoştinţele şi gradul de stăpânire al abilităţilor formate.

Proiectul – este un demers evaluativ mai amplu, ce permite o apreciere complexă şi nuanţată a învăţării, ajutând la identificarea unor calităţi individuale ale cadidaţilor.

Portofoliul – este un instrument de evaluare complex ce include experienţa şi rezultatele obţinute prin celelalte metode de evaluare, urmărind progresul global efectuat de candidat.

Raportul din partea altor persoane – este o metodă suplimentară de apreciere a competenţelor profesionale, fiind oferit de către colegi, şefi, colaboratori.

 

Acte necesare:

- act de identitate (buletin, carte de identitate)
- certificat de naştere

- act de studii

 

Standardul ocupaţional: SO Infirmieră

Secretariat Centru de Evaluare

Adresa:  Str. Körösi Csoma Sándor, nr. 3, Sfântu Gheorghe, Jud. Covasna, România

 

Mail: sibarocertificate@yahoo.com 

Tel: 0267-313.457

Fax: 0367-802.680

Mobil: 0760-666.459

Web: http://www.sibaro.ro;

 

Orar de funcţionare:

Luni - Vineri: 08,00 - 16,00

Sâmbăta - Duminică: închis

Coordonate GPS: 

45.868061, 25.788239

 

 

 

It's easy to get started creating your website. Knowing some of the basics will help.

What is a Content Management System?

A content management system is software that allows you to create and manage webpages easily by separating the creation of your content from the mechanics required to present it on the web.

In this site, the content is stored in a database. The look and feel are created by a template. The Joomla! software brings together the template and the content to create web pages.

Site and Administrator

Your site actually has two separate sites. The site (also called the front end) is what visitors to your site will see. The administrator (also called the back end) is only used by people managing your site. You can access the administrator by clicking the "Site Administrator" link on the "User Menu" menu (visible once you login) or by adding /administrator to the end of your domain name.

Log in to the administrator using the username and password created during the installation of Joomla.

Logging in

To login to the front end of your site use the login form. Use the user name and password that were created as part of the installation process. Once logged-in you will be able to create and edit articles.

In managing your site, you will be able to create content that only logged-in users are able to see.

Creating an article

Once you are logged-in, a new menu will be visible. To create a new article, click on the "Submit Article" link on that menu.

The new article interface gives you a lot of options, but all you need to do is add a title and put something in the content area. To make it easy to find, set the state to published.

You can edit an existing article by clicking on the edit icon (this only displays to users who have the right to edit).

Template and modules

The look and feel of your site is controlled by a template. You can change the site name, background colour, highlights colour and more by editing the template options. In the administrator go to the Template Styles and click on My Default Template (Protostar). Most changes will be made on the Options tab.

The boxes around the main content of the site are called modules. You can change the image at the top of the page by editing the Image Module module in the Module Manager.

Learn more

There is much more to learn about how to use Joomla! to create the web site you envision. You can learn much more at the Joomla! documentation site and on the Joomla! forums.