Cod NC: 5122.2.1 

Descrierea ocupaţiei: 

  Bucătarul realizează preparate culinare după diferite reţete care să satisfacă exigenţele consumatorilor. În acest scop, el se ocupă de pregătirea produselor alimentare pentru gătit. Măsoară cantităţile necesare, le amestecă progresiv conform reţetei, le pune la dospit, fermentat, copt sau fiert. După ce preparatele culinare
au fost pregătite, urmează împărţirea lor în porţii.

   Bucătarul utilizeazã în activitatea sa diferite produse alimentare, unelte şi maşini cu ajutorul cărora transformă alimentele în preparate culinare. Ca unelte şi maşini utilizate mai frecvent pot fi enumerate:

  - cuţite, satârul, robotul de bucătărie, maşini de curăţat şi de tăiat zarzavat, maşini de tocat, maşini de amestecat, friteuza, cuptoare clasice sau cu microunde, agregate frigorifice.

 

Unităţile de competenţă:  

- Comunicarea la locul de muncă
- Desfăşurarea muncii în echipă
- Aprovizionarea cu materii prime şi auxiliare a locului de muncă
- Asigurarea condiţiilor igienico-sanitare
- Organizarea cadrului general de deschidere şi închidere a activităţii secţiei
- Prevenirea poluării mediului
- Întocmirea documentelor specifice
- Pregătirea antreurilor calde şi reci
- Pregătirea fripturilor
- Pregătirea gustărilor calde şi reci
- Pregătirea mâncărurilor din carne
- Pregătirea mâncărurilor din legume,orez,ouă, paste făinoase
- Pregătirea preparatelor lichide
- Prepararea dulciurilor (deserturilor)
- Prepararea fondurilor glace
- Prepararea mâncărurilor din peşte şi fructe de mare
- Realizarea acţiunilor de supervizare şi control
- Realizarea aluaturilor de bază
- Realizarea salatelor
- Realizarea sosurilor

Metode de evaluare:

Autoevaluarea - aprecierea personală a candidatului, a capacităţii profesionale proprii în raport cu cerinţele standardului

Testul scris – cuprinde un ansamblu de itemi variaţi ca mod de formulare: întrebări, exerciţii, probleme, care vizează un volum mai mare de cunoştinţe şi capacităţi pentru a afla ce informaţii deţine şi ce ştie să facă un candidat, în care se solicită diferite procese psihice: memorie, gândire, imaginaţie.

Întrebările orale – sunt considerate “o formă de conversare” prin care se urmăreşte volumul şi calitatea cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor candidaţilor şi capacitatea de a opera cu ele.

Observarea directă – evaluează capacitatea candidaţilor de a aplica în practică cunoştinţele şi gradul de stăpânire al abilităţilor formate.

Proiectul – este un demers evaluativ mai amplu, ce permite o apreciere complexă şi nuanţată a învăţării, ajutând la identificarea unor calităţi individuale ale cadidaţilor.

Portofoliul – este un instrument de evaluare complex ce include experienţa şi rezultatele obţinute prin celelalte metode de evaluare, urmărind progresul global efectuat de candidat.

Raportul din partea altor persoane – este o metodă suplimentară de apreciere a competenţelor profesionale, fiind oferit de către colegi, şefi, colaboratori.

Acte necesare:

- act de identitate (buletin, carte de identitate)
- certificat de naştere
 

- acte de studii

Standard ocupaţional: SO Bucătar 

 

Cod NC: 8331.2.1

Descrierea ocupaţiei: 

Ocupaţia Operator la colectatul şi manipulatul lemnului este practicată în parchetele de exploatare a lemnului şi depozite, utilizând echipamente şi utilaje pentru deplasarea lemnului.

   La colectatul şi manipulatul lemnului, deplasează materialul lemnos de la locul de doborâre la locul de încărcare în  mijloacele de transport (platformă).

  Operatorul la colectatul şi manipulatul lemnului identifică calea de apropiat materialul lemnos şi execută amenajarea acesteia conform normativelor în vigoare. De asemenea, stabileşte mijloacele de colectare în funcţie de orografia terenului. Operatorul la colectatul şi manipulatul lemnului execută deplasarea materialului lemnos prin semi-târâre, în concordanţă cu tehnologia de exploatare aplicată şi caracteristicile tehnice ale utilajelor.

  Procesul tehnologic de colectare a materialului lemnos este alcătuit din operaţiile de adunat, scos şi apropiat care, în funcţie de dimensiunile arborilor şi caracteristicile terenului, se execută distinct sau asociat.

  Principalele funcţii îndeplinite de operatorul la colectatul şi manipulatul lemnului sunt următoarele: 
- Utilizează mijloacele de colectare pe pneuri
- Adună materialul lemnos
- Scoate materialul lemnos
- Apropie materialul lemnos
- Manipulează materialul lemnos în platforma primară
- Întreţine utilajele şi echipamentele de lucru

 

Unităţile de competenţă:  

- Comunicarea în limba maternă
- Competenta de a învăţa
- Competenţe sociale şi civice
- Competenţe de baza în matematică, ştiinţa şi tehnologie
- Competenţe informatice
- Aplicarea normelor de securitate şi sănătate in muncă, prevenirea şi stingerea incendiilor
- Aplicarea normelor de protecţia mediului
- Organizarea activităţii proprii
- Utilizarea mijloacelor de colectare pe pneuri
- Adunarea materialului lemnos
- Scoaterea materialului lemnos
- Apropierea materialului lemnos
- Manipularea materialului lemnos in platforma primară
- Întreţinerea utilajelor şi echipamentelor de lucru

Metode de evaluare:

Autoevaluarea - aprecierea personală a candidatului, a capacităţii profesionale proprii în raport cu cerinţele standardului

Testul scris – cuprinde un ansamblu de itemi variaţi ca mod de formulare: întrebări, exerciţii, probleme, care vizează un volum mai mare de cunoştinţe şi capacităţi pentru a afla ce informaţii deţine şi ce ştie să facă un candidat, în care se solicită diferite procese psihice: memorie, gândire, imaginaţie.

Întrebările orale – sunt considerate “o formă de conversare” prin care se urmăreşte volumul şi calitatea cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor candidaţilor şi capacitatea de a opera cu ele.

Observarea directă – evaluează capacitatea candidaţilor de a aplica în practică cunoştinţele şi gradul de stăpânire al abilităţilor formate.

Proiectul – este un demers evaluativ mai amplu, ce permite o apreciere complexă şi nuanţată a învăţării, ajutând la identificarea unor calităţi individuale ale cadidaţilor.

Portofoliul – este un instrument de evaluare complex ce include experienţa şi rezultatele obţinute prin celelalte metode de evaluare, urmărind progresul global efectuat de candidat.

Raportul din partea altor persoane – este o metodă suplimentară de apreciere a competenţelor profesionale, fiind oferit de către colegi, şefi, colaboratori.

 

Acte necesare:

- act de identitate (buletin, carte de identitate)
- certificat de naştere

- act de studii

Standard ocupaţional: SO Operator la colectarea şi manipularea lemnului

   

Cod NC: 7141.2.1 

Descrierea ocupaţiei: 

Zugravul, ipsosar, tapetar, vopsitor este muncitorul în construcţii, a cărui activitate se compune din realizarea finisajelor.

  Lucrările de finisaj prin care se aplică pe suprafaţa elementelor de construcţie un strat subţire dintr-o suspensie de pigmenţi în apă se numesc zugrăveli. Dacă stratul este alcătuit dintr-o suspensie de pigmenţi în ulei sau emulsii de liant în apă, lucrările de finisaj se numesc vopsitorii. 

  Finisarea suprafeţelor se poate face prin tapetare. Aceste lucrări se execută în scopul protejării hidrofuge, ignifuge şi anticorozive a suportului pe care se execută. De asemenea, executarea zugrăvelilor, tapetărilor şi vopsitoriilor se face în scopul menţinerii suportului în condiţii de igienă şi pentru a crea un aspect decorativ.

Unităţile de competenţă: 

- Comunicarea la locul de muncă
- Efectuarea unor calcule matematice simple
- Identificarea sarcinilor şi planificarea activităţii
- Aplicarea procedurilor tehnice de execuţie şi de control al calităţii
- Identificarea materialelor de bază, folosite la lucrările de zugrăveli, ipsosării, tapetări şi vopsitorii
- Utilizarea uneltelor, sculelor şi dispozitivelor simple, manuale şi mecanizate
- Respectarea NTSM şi PSI
- Pregatirea suprafeţelor pentru lucrări de zugrăveli si vopsitorii simple
- Pregătirea suprafeţelor pentru lucrări de zugrăveli/ vopsitorii de calitate superioară
- Prepararea soluţiilor simple de lucru
- Aplicarea si prelucrarea straturilor suport pentru executarea vopsitoriilor de calitate superioară şi a zugrăvelilor speciale
- Executarea vopsitoriilor de calitate superioară şi a zugrăvelilor speciale
- Executarea lucrărilor complete de zugrăveli de calitate superioară şi vopsitorii obişnuite în ulei
- Efectuarea lucrărilor de tapetări
- Efectuarea lucrărilor de ipsosării 

Metode de evaluare:

Autoevaluarea - aprecierea personală a candidatului, a capacităţii profesionale proprii în raport cu cerinţele standardului

Testul scris – cuprinde un ansamblu de itemi variaţi ca mod de formulare: întrebări, exerciţii, probleme, care vizează un volum mai mare de cunoştinţe şi capacităţi pentru a afla ce informaţii deţine şi ce ştie să facă un candidat, în care se solicită diferite procese psihice: memorie, gândire, imaginaţie.

Întrebările orale – sunt considerate “o formă de conversare” prin care se urmăreşte volumul şi calitatea cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor candidaţilor şi capacitatea de a opera cu ele.

Observarea directă – evaluează capacitatea candidaţilor de a aplica în practică cunoştinţele şi gradul de stăpânire al abilităţilor formate.

Proiectul – este un demers evaluativ mai amplu, ce permite o apreciere complexă şi nuanţată a învăţării, ajutând la identificarea unor calităţi individuale ale cadidaţilor.

Portofoliul – este un instrument de evaluare complex ce include experienţa şi rezultatele obţinute prin celelalte metode de evaluare, urmărind progresul global efectuat de candidat.

Raportul din partea altor persoane – este o metodă suplimentară de apreciere a competenţelor profesionale, fiind oferit de către colegi, şefi, colaboratori.

 

Acte necesare:

- act de identitate (buletin, carte de identitate)
- certificat de naştere

- act de studii

Standard ocupaţional: SO Zugrav, ipsosar,tapetar, vopsitor


Cod NC: 8331.2.1

Descrierea ocupaţiei: 

Proiectul – este un demers evaluativ mai amplu, ce permite o apreciere complexă şi nuanţată a învăţării, ajutând la identificarea unor calităţi individuale ale cadidaţilor.

Portofoliul – este un instrument de evaluare complex ce include experienţa şi rezultatele obţinute prin celelalte metode de evaluare, urmărind progresul global efectuat de candidat.

Raportul din partea altor persoane – este o metodă suplimentară de apreciere a competenţelor profesionale, fiind oferit de către colegi, şefi, colaboratori.

Ocipulatul lemnului sunt următoarele: 
- Utilizează mijloacele de colectare pe pneuri
- Adună materialul lemnos
- Scoate materialul lemnos
- Apropie materialul lemnos
- Manipulează materialul lemnos în platforma primară
- Întreţine utilajele şi echipamentele de lucru

 

Unităţile de competenţă:  

- Comunicarea în limba maternă
- Competenta de a învăţa
- Competenţe sociale şi civice
- Competenţe de baza în matematică, ştiinţa şi tehnologie
- Competenţe informatice
- Aplicarea normelor de securitate şi sănătate in muncă, prevenirea şi stingerea incendiilor
- Aplicarea normelor de protecţia mediului
- Organizarea activităţii proprii
- Utilizarea mijloacelor de colectare pe pneuri
- Adunarea materialului lemnos
- Scoaterea materialului lemnos
- Apropierea materialului lemnos
- Manipularea materialului lemnos in platforma primară
- Întreţinerea utilajelor şi echipamentelor de lucru

Metode de evaluare:

Autoevaluarea - aprecierea personală a candidatului, a capacităţii profesionale proprii în raport cu cerinţele standardului

Testul scris – cuprinde un ansamblu de itemi variaţi ca mod de formulare: întrebări, exerciţii, probleme, care vizează un volum mai mare de cunoştinţe şi capacităţi pentru a afla ce informaţii deţine şi ce ştie să facă un candidat, în care se solicită diferite procese psihice: memorie, gândire, imaginaţie.

Întrebările orale – sunt considerate “o formă de conversare” prin care se urmăreşte volumul şi calitatea cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor candidaţilor şi capacitatea de a opera cu ele.

Observarea directă – evaluează capacitatea candidaţilor de a aplica în practică cunoştinţele şi gradul de stăpânire al abilităţilor formate.

Proiectul – este un demers evaluativ mai amplu, ce permite o apreciere complexă şi nuanţată a învăţării, ajutând la identificarea unor calităţi individuale ale cadidaţilor.

Portofoliul – este un instrument de evaluare complex ce include experienţa şi rezultatele obţinute prin celelalte metode de evaluare, urmărind progresul global efectuat de candidat.

Raportul din partea altor persoane – este o metodă suplimentară de apreciere a competenţelor profesionale, fiind oferit de către colegi, şefi, colaboratori.

 

Acte necesare:

- act de identitate (buletin, carte de identitate)
- certificat de naştere

- act de studii

Standard ocupaţional: so-liber

   

Cod NC: 7134.2.2

Descrierea ocupaţiei:

  Montatorii de izolaţii termice si acustice executa lucrări pentru asigurarea izolării termice şi acustice în construcţii prin fixarea, lipirea, izolarea cu diferite materiale (plăci din ghips-carton, vată minerală, beton celular, materiale plastice, plăci fibrolemnoase etc.) a pereţilor, planşeelor, traseelor, conductelor.

  La montarea sistemelor din ghips-carton, montatorul execută următoarele operaţii, care implică responsabilitate şi deprinderi practice:

- verifică sculele;
- analizează şi verifică starea tehnică a suprafeţelor de construcţie de care se va face prinderea sistemelor de ghips-carton;
- trasează peretele sau tavanul;
- verifică orizontalitatea sau verticalitatea, planeitatea;
- execută montajul structurii metalice a sistemului de ghips-carton;
- execută fonoizolarea sau termoizolarea;
- execută placarea cu ghips-carton;
- execută chituirea rosturilor dintre plăci.
- verifică gradul de degradare a elementelor de construcţie de care se face prinderea sistemului de ghips-carton;
- stabileşte furniturile de prindere;
- citeşte şi interpretează detaliile de execuţie din desenul tehnic;
- determină abaterile tehnologice a elementelor de construcţie existente şi de care va face prinderea sistemelor de ghips-carton;
- trasează şi fixează reperele pentru construcţia structurii metalice;
- transportă materiile prime si materialele de la magazie;
- revizuieşte întreaga lucrare.

  Activitatea se desfăşoară in spatii închise, condiţii de temperatura medie 15oC, umiditate sub 60%, se poartă echipamente de protecţie (salopetă, încălţăminte rezistentă). Există riscul de accidentări prin traumatisme mecanice, electrocutare, cădere de la înălţime.

Unităţile de competenţă:

- Desfăşurarea activităţii în echipă
- Identificarea sarcinilor şi planificarea activităţii
- Comunicare interactivă la locul de muncă
- Efectuarea unor calcule matematice simple
- Aplicarea NTSM şi PSI
- Întocmirea necesarului de materiale utilizate în montajul pereţilor şi tavanelor din ghips carton
- Aplicarea procedurilor tehnice de execuţie şi control a calităţii
- Stabilirea procedeului de placare
- Pregătirea operaţiei de montare
- Efectuarea lucrărilor de placare la pereţi
- Efectuarea lucrărilor de placare la tavane
- Finisarea rosturilor

Metode de evaluare:

Autoevaluarea - aprecierea personală a candidatului, a capacităţii profesionale proprii în raport cu cerinţele standardului

Testul scris – cuprinde un ansamblu de itemi variaţi ca mod de formulare: întrebări, exerciţii, probleme, care vizează un volum mai mare de cunoştinţe şi capacităţi pentru a afla ce informaţii deţine şi ce ştie să facă un candidat, în care se solicită diferite procese psihice: memorie, gândire, imaginaţie.

Întrebările orale – sunt considerate “o formă de conversare” prin care se urmăreşte volumul şi calitatea cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor candidaţilor şi capacitatea de a opera cu ele.

Observarea directă – evaluează capacitatea candidaţilor de a aplica în practică cunoştinţele şi gradul de stăpânire al abilităţilor formate.

Proiectul – este un demers evaluativ mai amplu, ce permite o apreciere complexă şi nuanţată a învăţării, ajutând la identificarea unor calităţi individuale ale cadidaţilor.

Portofoliul – este un instrument de evaluare complex ce include experienţa şi rezultatele obţinute prin celelalte metode de evaluare, urmărind progresul global efectuat de candidat.

Raportul din partea altor persoane – este o metodă suplimentară de apreciere a competenţelor profesionale, fiind oferit de către colegi, şefi, colaboratori.

 

Acte necesare:

- act de identitate (buletin, carte de identitate)
- certificat de naştere

- act de studii

Standard ocupaţional: SO Montator pereți și plafoane din ghips carton