Print
Categorie: Evaluări şi certificări
Accesări: 4655

Cod NC: 5122.2.1 

Descrierea ocupaţiei: 

  Bucătarul realizează preparate culinare după diferite reţete care să satisfacă exigenţele consumatorilor. În acest scop, el se ocupă de pregătirea produselor alimentare pentru gătit. Măsoară cantităţile necesare, le amestecă progresiv conform reţetei, le pune la dospit, fermentat, copt sau fiert. După ce preparatele culinare
au fost pregătite, urmează împărţirea lor în porţii.

   Bucătarul utilizeazã în activitatea sa diferite produse alimentare, unelte şi maşini cu ajutorul cărora transformă alimentele în preparate culinare. Ca unelte şi maşini utilizate mai frecvent pot fi enumerate:

  - cuţite, satârul, robotul de bucătărie, maşini de curăţat şi de tăiat zarzavat, maşini de tocat, maşini de amestecat, friteuza, cuptoare clasice sau cu microunde, agregate frigorifice.

 

Unităţile de competenţă:  

- Comunicarea la locul de muncă
- Desfăşurarea muncii în echipă
- Aprovizionarea cu materii prime şi auxiliare a locului de muncă
- Asigurarea condiţiilor igienico-sanitare
- Organizarea cadrului general de deschidere şi închidere a activităţii secţiei
- Prevenirea poluării mediului
- Întocmirea documentelor specifice
- Pregătirea antreurilor calde şi reci
- Pregătirea fripturilor
- Pregătirea gustărilor calde şi reci
- Pregătirea mâncărurilor din carne
- Pregătirea mâncărurilor din legume,orez,ouă, paste făinoase
- Pregătirea preparatelor lichide
- Prepararea dulciurilor (deserturilor)
- Prepararea fondurilor glace
- Prepararea mâncărurilor din peşte şi fructe de mare
- Realizarea acţiunilor de supervizare şi control
- Realizarea aluaturilor de bază
- Realizarea salatelor
- Realizarea sosurilor

Metode de evaluare:

Autoevaluarea - aprecierea personală a candidatului, a capacităţii profesionale proprii în raport cu cerinţele standardului

Testul scris – cuprinde un ansamblu de itemi variaţi ca mod de formulare: întrebări, exerciţii, probleme, care vizează un volum mai mare de cunoştinţe şi capacităţi pentru a afla ce informaţii deţine şi ce ştie să facă un candidat, în care se solicită diferite procese psihice: memorie, gândire, imaginaţie.

Întrebările orale – sunt considerate “o formă de conversare” prin care se urmăreşte volumul şi calitatea cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor candidaţilor şi capacitatea de a opera cu ele.

Observarea directă – evaluează capacitatea candidaţilor de a aplica în practică cunoştinţele şi gradul de stăpânire al abilităţilor formate.

Proiectul – este un demers evaluativ mai amplu, ce permite o apreciere complexă şi nuanţată a învăţării, ajutând la identificarea unor calităţi individuale ale cadidaţilor.

Portofoliul – este un instrument de evaluare complex ce include experienţa şi rezultatele obţinute prin celelalte metode de evaluare, urmărind progresul global efectuat de candidat.

Raportul din partea altor persoane – este o metodă suplimentară de apreciere a competenţelor profesionale, fiind oferit de către colegi, şefi, colaboratori.

Acte necesare:

- act de identitate (buletin, carte de identitate)
- certificat de naştere
 

- acte de studii

Standard ocupaţional: SO Bucătar