Evaluator de competențe profesionale

CURSURI

Evaluator de competențe profesionale/ CURS perfecționare autorizat M.M.J.S. (Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale) şi M.E.N.(Ministerul Educaţiei Naţionale)

Curs evaluator competente profesionale

DESCRIERE CURS EVALUATOR DE COMPETENȚE PROFESIONALE

Evaluatorul de competenţe profesionale este un specialist cu experienţă recentă de muncă şi/sau de coordonare în ocupaţiile pentru care este desemnat de un centru de evaluare, să efectueze evaluări. Evaluatorul explică şi detaliază candidatului, la cerere, conţinutul şi prevederile standardului ocupaţional ajutându-l să-şi evalueze propria performanţă profesională în raport cu acesta şi să decidă intrarea voluntară în procesul de evaluare. El răspunde de punerea în aplicare a întregului proces de evaluare, stabilind împreună cu candidatul programul şi metodele de evaluare, înregistrând apoi rezultatele evaluării.
La absolvirea acestui curs de Evaluator de competențe profesionale veți obține un certificat de absolvire pentru ocupația de Evaluator de competențe profesionale – COR 242405, recunoscut de Ministerul Muncii și Ministerul Educației, care va conferă toate drepturile conform legislației în vigoare. Diploma de Evaluator de competente profesionale este valabilă în toată Uniunea Europeană și în statele cu care România a încheiat acorduri în privința echivalării calificărilor. Certificatul de absolvire Evaluator de competențe profesionale este însoțit de suplimentul descriptiv în care sunt trecute toate competențele obținute.

Cui se adresează acest curs?

• Celor care doresc să elaboreze instrumente de evaluare a cunoștințelor, abilităților și competențelor profesionale
• Celor care doresc să consilieze candidații privind procesul de evaluare
• Celor care doresc să organizeze sau să efectueze un proces de evaluare
• Celor care doresc să înregistreze și să raporteze rezultatele unui proces de evaluare
• Celor care doresc să verifice criteriile minime de performanță pentru autorizarea unui centru de evaluare
• Certificatul este acreditat de Ministerul Muncii și Ministerul Educației pentru ocupația de Evaluator de competențe profesionale

COMPETENȚELE PROFESIONALE DOBÂNDITE ÎN URMA CURSULUI

1. Aplicarea prevederilor legale referitoare la evaluarea de cunoștințe, abilități și competențe profesionale
2. Elaborarea și revizuirea instrumentelor de evaluare (a cunoștințelor, abilităților și competențelor profesionale)
3. Întocmirea documentației necesare autorizării centrului de evaluare
4. Gestionarea și administrarea resurselor specifice procesului de evaluare
5. Consilierea candidatului privind procesul de evaluare
6. Organizarea procesului de evaluare
7. Efectuarea evaluării
8. Luarea deciziei privind cunoștințele, abilitățile și competențele candidatului
9. Înregistrarea și raportarea rezultatelor evaluării
10. Verificarea internă a criteriilor minime de performanță pentru autorizarea centrului de evaluare
11. Asigurarea calității procesului de evaluare
12. Dezvoltarea profesională continuă în domeniul formării și evaluării de cunoștințe, abilități și competențe

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE

• Copie carte de identitate
• Copie certificat de naștere
• Copie certificat de căsătorie (în cazul schimbării numelui)
• Copie diplomă studii superioare de lungă durată absolvite (dacă studiile au fost efectuate în străinătate, sunt necesare actele de
echivalare a studiilor în România).

BENEFICII ŞI OPORTUNITĂŢI:

• Posibilitatea de achitare în mai multe rate a taxei de curs;
• Obţinerea unui certificat de absolvire cu recunoaştere naţională şi internaţională (prin apostilare);
• Cursurile organizate au un profund caracter aplicativ, prin care se urmăreşte asimilarea în mod facil şi corect a informaţiilor;
• Pregătirea profesională alături de formatori cu experienţă teoretică şi practică;

Costul cursului include toate taxele aferente participării:
• Acces la sala de curs în vederea pregătirii teoretice;
• Acces și lucru pe echipament specific pentru instruirea practică;
• Acces la echipamentele și resursele tehnice disponibile;
• Suport de curs și alte resurse bibliografice;
• Susținerea examenului de absolvire;
• Eliberarea certificatului de absolvire;
• Pregătirea teoretică se desfăşoară în săli de curs cu dotări moderne;
• Tehnici şi metode moderne de predare canalizate pe stimularea creativităţii şi interactivităţii cursantului.

Pentru a obține competențele asociate acestui curs de formare profesională, centru nostru de formare profesională vă oferă cel mai complet pachet de curs, ce va acoperi toate elementele prevăzute de standardele ocupaționale în vigoare. Toate programele de formare organizate în cadrul centrului nostru combină o abordare teoretică cu una practică, pentru a asigura obținerea cunoștințelor și abilităților necesare pentru a activa în domeniu. Formatorii ce susțin acest curs sunt profesioniști în domeniu, specialiști cu un complex de cunoștințe teoretice și o bogată experiență practică. Finalizarea acestui curs de perfecționare se va efectua pe baza unui examen, atât scris cât și practic, care va testa competențele cursanților. În urma examenului, cursanții vor primi un certificat de absolvire emis de către Ministerul Muncii și Ministerul Educației, recunoscut pe teritoriul României și al Uniunii Europene.

Specimen al Certificatului de absolvire, oferit în urma absolvirii unui curs de inițiere, specializare sau perfecționare

Certificat de absolvire CURS EVALUATOR DE COMPETENȚE PROFESIONALE
Certificat de absolvire CURS EVALUATOR DE COMPETENȚE PROFESIONALE
Contactează-ne

ÎNSCRIE-TE ACUM

Dacă te-am convins fă pasul semnificativ pentru cariera ta.