Instalator apă, canal

INSTALAȚII

CALIFICARE - Instalator apă, canal obținută pe baza experienței, prin evaluare.

Fără curs doar prin evaluarea cunoștințelor, susținând un test scris și o probă practică.

caLIFICARE INSTAATOR APA CANAL

DESCRIEREA CALIFICĂRII

Instalatorul apă, canal își desfășoară activitatea în domeniul construcțiilor și efectuează lucrări de instalare și întreținere a rețelelor de alimentare cu apă și canalizare, în plus tot el este cel responsabil  să diagnosticheze și să remedieze defecțiunile constatate la toate tipurile de rețele, utilaje și accesorii.
Instalatorul apă, canal trebuie să stie să măsoare, să taie, să pozeze, fixeze și să îmbine conducte, să monteze utilaje, accesorii, să înlocuiască, să repare piese, materiale, conducte, să verifice îmbinări și racorduri, să întrețină rețelele de alimentare cu apă și canalizare, să diagnosticheze și să remedieze defecțiunile constatate la toate tipurile de rețele, utilaje și accesorii.

DESCRIEREA PROGRAMULUI DE EVALUARE

Instalatorul apă, canal își desfășoară activitatea în domeniul construcțiilor și efectuează lucrări de instalare și întreținere a rețelelor de alimentare cu apă și canalizare, în plus tot el este cel responsabil  să diagnosticheze și să remedieze defecțiunile constatate la toate tipurile de rețele, utilaje și accesorii.
Instalatorul apă, canal trebuie să stie să măsoare, să taie, să pozeze, fixeze și să îmbine conducte, să monteze utilaje, accesorii, să înlocuiască, să repare piese, materiale, conducte, să verifice îmbinări și racorduri, să întrețină rețelele de alimentare cu apă și canalizare, să diagnosticheze și să remedieze defecțiunile constatate la toate tipurile de rețele, utilaje și accesorii.

CUI SE ADRESEAZĂ?

Programul de evaluare se adresează tuturor persoanelor care:
 • doresc să obţină o calificare în domeniu;
 • dețin cunoștințe teoretice și experienţă practică (cunosc meseriedar nu pot face dovada calificării;
 • doresc să fie evaluate (să susțină un examen) în vederea recunoaşterii și certificării competenţelor profesionale dobândite la locul de muncă, prin studiu individual sau pe alte căi non-formale.
 • ÎN CE CONSTĂ EVALUAREA(EXAMENUL)

  Procesul de evaluare este etapizat şi presupune aplicarea unor metode şi instrumente de evaluare destinate recunoaşterii cunoştinţelor şi abilităţilor profesionale dobândite pe căi non-formale sau informale (fie la locul de muncă, fie în mediul familial sau în timpul liber –  fără să fi urmat un program de formare profesională în acest sens). 
  Evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale se face pe baza STANDARDULUI OCUPAŢIONAL şi oferă garanţia că persoana certificată a demonstrat că are cunoştinţele şi deprinderile necesare efectuării activităţilor descrise în acest standard.

  METODE ȘI INSTRUMENTE DE EVALUARE CE POT FI UTILIZATE

 • Test scris cu itemi obiectivi (proba scrisă ce va urmări testarea cunoştinţelor teoretice);
 • Întrebări orale şi observare directă în condiţii reale de muncă sau simulare (proba practică ce va urmări verificarea deprinderilor practice);
 • Raport din partea altor persoane (recomandare) / poze de la locul de muncă/ portofoliu cu lucrări anterioare (dovezi suplimentare solicitate pentru a demonstra veridicitatea experienţei profesionale).
 • COMPETENŢE EVALUATE

 • Organizează locul de muncă
 • Întreţine echipamentele de lucru
 • Aplică prevederile legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă
 • Aplică normele de protecție a mediului
 • Asigură conformitatea lucrărilor executate
 • Aplică cunoștințe generale de comunicare
 • Muncește în echipă
 • Utilizează TIC
 • Aprovizionează cu materiale locul de muncă
 • Montează reţelele exterioare de canalizare
 • Montează reţelele exterioare de canalizare gravitaționale
 • Montează reţelele exterioare de canalizare cu funcționare sub presiune
 • Montează reţelele exterioare de alimentare cu apă
 • Montează utilajele şi accesoriile folosite în instalaţiile de apă/canalizare
 • Întreţine reţelele de alimentare cu apă şi canalizare
 • Remediază defecţiunile şi/sau avariile apărute la reţelele de distribuţie apă şi canalizare
 • TIP CERTIFICAT OBȚINUT

  Certificat de competențe profesionale, emis de A.N.C. (Autoritatea Națională pentru Calificări) recunoscut la nivel național de către Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei, în baza Ordonanței Guvernului nr. 129/2000, iar apostilat și tradus este recunoscut la nivel internațional. Certificatul de competente profesionale are aceeași valoare ca și certificatul de absolvire, respectiv de calificare, în baza Ordinului Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei 4543/468/2004, Art.33, alin.1-3, care prevede:
  ”(1) Persoanele declarate competente în urma procesului de evaluare primesc un certificat de competenţe profesionale, pentru unităţile de competenţă în care au fost declarate competente.
  (2) Persoanele declarate competente pentru toate unităţile de competenţă specifice unei ocupaţii sau calificări primesc un certificat de competenţe profesionale care cumulează toate competenţele profesionale specifice acelei ocupaţii sau calificări în conformitate cu standardul ocupaţional, respectiv standardul de pregătire profesională.
   (3) Certificatele menţionate la alin. (2) au aceeaşi valoare ca şi certificatele de absolvire, respectiv de calificare cu recunoaştere naţională, eliberate în sistemul formal de formare profesională.”

  DURATA

  Procesul de evaluare poate dura între 2 și 30 de zile.

  ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE:

  1. Copie carte de identitate
  2. Copie certificat de naștere
  3. Copie certificat căsătorie (doar în cazul schimbării numelui în urma căsătoriei)
  4. Copie act de studii (minim 8 clase)

  Calificare instalator apa canal
  Calificare instalator apa canal

  Tipul de certificat obținut

  Specimen certificat de competente profesionale
  Specimen certificat de competente profesionale
  Contactează-ne

  ÎNSCRIE-TE ACUM

  Dacă te-am convins fă pasul semnificativ pentru cariera ta.