Mașinist la maşini pentru terasamente

CONSTRUCȚII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE

CALIFICARE - Mașinist la maşini pentru terasamente obținută pe baza experienței, prin evaluare.

Fără curs doar prin evaluarea cunoștințelor, susținând un test scris și o probă practică.

Calificare masinist buldoexcavatorist

DESCRIEREA CALIFICĂRII

Maşinistul la maşini pentru terasamente este conducătorul de maşini şi utilaje pentru terasamente, care conduce, întreţine şi supraveghează instalaţii, agregate şi utilaje destinate executării lucrărilor de terasamente conform cărţii tehnice a acestora.
Datorită complexităţii activităţilor practicarea ocupaţiei este condiţionată de deţinerea unor competenţe referitoare la: lucrul împreună cu echipa, capacitatea de a primi şi transmite informaţii, însuşirea şi aplicarea normelor privind protecţia muncii şi PSI, cunoaşterea şi aplicarea procedurilor de calitate a lucrărilor de terasamente, execuţia lucrărilor conform tehnologiei specifice precum şi întreţinerea şi executarea de reparaţii minore ale utilajului.

DESCRIEREA PROGRAMULUI DE EVALUARE

Câți dintre noi nu avem studiile într-un domeniu însă lucrăm într-un cu totul alt domeniu? Cu siguranță și tu ai fost în situația în care la interviul pentru un job mai bine plătit ai fost întrebat: „Și atestat de MAȘINIST aveți”? Atunci ai simțit că ai pierdut banii vâzându-i cu ochii.
Într-un astfel de moment de gândești: „ Ce să fac? Cui să mă adresez? Cred că ar trebui să fac un curs dar cui să mă adresez?” Ei bine, există o soluție la îndemână, ușor de accesat!
Soluția este calificarea prin evaluarea competențelor pentru meseria ta de MAȘINIST sau IFRONIST cum îi mai spun cunoscătorii! Centru Sibaro are acest program în portofoliu și l-a autorizat pentru persoane ca tine, conducători de mașini și utilaje pentru terasamente (buldoexcavator, vola, gredere, compactor, excavator, încărcător frontal) care practică această meserie dar nu dețin dovada calificării.

CUI SE ADRESEAZĂ?

Programul de evaluare se adresează tuturor persoanelor care:
 • doresc să obţină o calificare în domeniu;
 • dețin cunoștințe teoretice și experienţă practică (cunosc meseriedar nu pot face dovada calificării;
 • doresc să fie evaluate (să susțină un examen) în vederea recunoaşterii și certificării competenţelor profesionale dobândite la locul de muncă, prin studiu individual sau pe alte căi non-formale.
 • ÎN CE CONSTĂ EVALUAREA(EXAMENUL)

  Procesul de evaluare este etapizat şi presupune aplicarea unor metode şi instrumente de evaluare destinate recunoaşterii cunoştinţelor şi abilităţilor profesionale dobândite pe căi non-formale sau informale (fie la locul de muncă, fie în mediul familial sau în timpul liber –  fără să fi urmat un program de formare profesională în acest sens).
  Evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale se face pe baza STANDARDULUI OCUPAŢIONAL şi oferă garanţia că persoana certificată a demonstrat că are cunoştinţele şi deprinderile necesare efectuării activităţilor descrise în acest standard.

  METODE ȘI INSTRUMENTE DE EVALUARE CE POT FI UTILIZATE

 • Test scris cu itemi obiectivi (proba scrisă ce va urmări testarea cunoştinţelor teoretice);
 • Întrebări orale şi observare directă în condiţii reale de muncă sau simulare (proba practică ce va urmări verificarea deprinderilor practice);
 • Raport din partea altor persoane (recomandare) / poze de la locul de muncă/ portofoliu cu lucrări anterioare (dovezi suplimentare solicitate pentru a demonstra veridicitatea experienţei profesionale).
 • COMPETENŢE EVALUATE

 • Organizează locul de muncă
 • Întreţine utilajele pentru lucrări de terasamente
 • Aplică prevederile legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă
 • Aplică normele de protecție a mediului
 • Asigură conformitatea lucrărilor executate
 • Aplică cunoștințe generale de comunicare
 • Munca în echipă
 • Efectuează lucrările de săpare
 • Încarcă materialele în mijloace de transport
 • Efectuează lucrările de curăţare, nivelare şi afânare a terenurilor
 • Efectuează lucrările de compactare
 • Configurează parametrii de funcționare în modulul de operare automatizată
 • Aplică normele de siguranţă a circulaţiei

  TIP CERTIFICAT OBȚINUT

  Certificat de competențe profesionale, emis de A.N.C. (Autoritatea Națională pentru Calificări) recunoscut la nivel național de către Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei, în baza Ordonanței Guvernului nr. 129/2000, iar apostilat și tradus este recunoscut la nivel internațional.
  Certificatul de competente profesionale are aceeași valoare ca și certificatul de absolvire, respectiv de calificare, în baza Ordinului Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei 4543/468/2004, Art.33, alin.1-3, care prevede:
  ”(1) Persoanele declarate competente în urma procesului de evaluare primesc un certificat de competenţe profesionale, pentru unităţile de competenţă în care au fost declarate competente.
  (2) Persoanele declarate competente pentru toate unităţile de competenţă specifice unei ocupaţii sau calificări primesc un certificat de competenţe profesionale care cumulează toate competenţele profesionale specifice acelei ocupaţii sau calificări în conformitate cu standardul ocupaţional, respectiv standardul de pregătire profesională.
  (3) Certificatele menţionate la alin. (2) au aceeaşi valoare ca şi certificatele de absolvire, respectiv de calificare cu recunoaştere naţională, eliberate în sistemul formal de formare profesională.”

  DURATA

  Procesul de evaluare poate dura între 2 și 30 de zile.

  ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE:

  1. Copie carte de identitate
  2. Copie certificat de naștere
  3. Copie certificat căsătorie (doar în cazul schimbării numelui în urma căsătoriei)
  4. Copie act de studii (minim 8 clase)

  Masinit buldoexcavatorist Sibaro
  Calificare Masinit ifronist

  Tipul de certificat obținut

  Specimen certificat de competente profesionale
  Specimen certificat de competente profesionale
  Contactează-ne

  ÎNSCRIE-TE ACUM

  Dacă te-am convins fă pasul semnificativ pentru cariera ta.