Mecanic auto

AUTO

CALIFICARE - Mecanic auto obținută pe baza experienței, prin evaluare.

Fără curs doar prin evaluarea cunoștințelor, susținând un test scris și o probă practică.

calificare mecanic auto

DESCRIEREA CALIFICĂRII

Ocupația se aplică lucrătorilor ce execută operații de întreținere și reparație la autovehicule rutiere. În acest domeniu aria de competențe trebuie să fie vastă, pe lângă operațiile efective de reparație și întreținere auto, lucrătorii trebuind să ofere o soluție optimă din punct de vedere tehnic, calitativ și economic. De asemenea, trebuie să dea dovadă de operativitate, să aibă o bună colaborare cu clienții și să ofere sfaturi competente în domeniul mentenanței autovehiculului.

DESCRIEREA PROGRAMULUI DE EVALUARE

Dacă cunoști meseria de Mecanic auto, lucrezi sau ai lucrat în acest domeniu, însă nu deții o diplomă de calificare, atunci acest program ți se potrivește. Este cea mai rapidă modalitate prin care poți dobândi un certificat recunoscut doar pe baza cunoștințelor pe care le deții deja, fără a mai urma un curs de durată. Tot ce trebuie să faci este să te înscrii online, telefonic sau pe WhatsApp și să te prezinți la centru nostru pentru susținere unei evaluări (examen) care constă într-o probă scrisă și una practică. La evaluare te poți înscrie chiar dacă nu ai absolvit un curs, dat fiind că aceasta se bazează pe ceea ce ne vei demonstra că știi să faci/ai învățat la locul de muncă, individual sau din alte surse.

CUI SE ADRESEAZĂ?

Programul de evaluare se adresează tuturor persoanelor care:
 • doresc să obţină o calificare în domeniu;
 • dețin cunoștințe teoretice și experienţă practică (cunosc meseriedar nu pot face dovada calificării;
 • doresc să fie evaluate (să susțină un examen) în vederea recunoaşterii și certificării competenţelor profesionale dobândite la locul de muncă, prin studiu individual sau pe alte căi non-formale.
 • ÎN CE CONSTĂ EVALUAREA(EXAMENUL)

  Procesul de evaluare este etapizat şi presupune aplicarea unor metode şi instrumente de evaluare destinate recunoaşterii cunoştinţelor şi abilităţilor profesionale dobândite pe căi non-formale sau informale (fie la locul de muncă, fie în mediul familial sau în timpul liber –  fără să fi urmat un program de formare profesională în acest sens).
  Evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale se face pe baza STANDARDULUI OCUPAŢIONAL şi oferă garanţia că persoana certificată a demonstrat că are cunoştinţele şi deprinderile necesare efectuării activităţilor descrise în acest standard. Evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale se face pe baza STANDARDULUI OCUPAŢIONAL şi oferă garanţia că persoana certificată a demonstrat că are cunoştinţele şi deprinderile necesare efectuării activităţilor descrise în acest standard.

  METODE ȘI INSTRUMENTE DE EVALUARE CE POT FI UTILIZATE

 • Test scris cu itemi obiectivi (proba scrisă ce va urmări testarea cunoştinţelor teoretice);
 • Întrebări orale şi observare directă în condiţii reale de muncă sau simulare (proba practică ce va urmări verificarea deprinderilor practice);
 • Raport din partea altor persoane (recomandare) / poze de la locul de muncă/ portofoliu cu lucrări anterioare (dovezi suplimentare solicitate pentru a demonstra veridicitatea experienţei profesionale).
 • COMPETENŢE EVALUATE

 • Organizează locul de muncă
 • Aplică prevederile legale referitoare la sănătatea și securitatea în muncă și în domeniul situațiilorde urgență
 • Aplică normele de protecție a mediului
 • Asigură calitatea lucrărilor executate
 • Aplică cunoștințe generale de comunicare și completează şi transmite documentele specifice
 • Diagnostichează disfuncţionalităţile sistemelor mecanice ale autovehiculelor
 • Oferă consultanţă de specialitate
 • Efectuează lucrările de întreţinere şi reparaţie la mecanismele motorului
 • Etanşează sistemele: ungere, răcire, alimentare cu combustibil
 • Execută lucrările de întreţinere şi reparaţie la punţi şi suspensii
 • Execută lucrările de întreţinere şi reparaţie la sistemul de direcţie
 • Execută lucrările de întreţinere şi reparaţie la sistemul de frânare
 • Execută lucrările de întreţinere şi reparaţie la sistemul de transmisie
 • Utilizează aparatele și echipamentele de măsurare şi testare
 • Utilizează sculele, dispozitivele şi materialele
 • Utilizează tehnica de calcul în lucrările de reparații auto
 • TIP CERTIFICAT OBȚINUT

  Certificat de competențe profesionale, emis de A.N.C. (Autoritatea Națională pentru Calificări) recunoscut la nivel național de către Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei, în baza Ordonanței Guvernului nr. 129/2000, iar apostilat și tradus este recunoscut la nivel internațional. Certificatul de competente profesionale are aceeași valoare ca și certificatul de absolvire, respectiv de calificare, în baza Ordinului Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei 4543/468/2004, Art.33, alin.1-3, care prevede:
  ”(1) Persoanele declarate competente în urma procesului de evaluare primesc un certificat de competenţe profesionale, pentru unităţile de competenţă în care au fost declarate competente.
  (2) Persoanele declarate competente pentru toate unităţile de competenţă specifice unei ocupaţii sau calificări primesc un certificat de competenţe profesionale care cumulează toate competenţele profesionale specifice acelei ocupaţii sau calificări în conformitate cu standardul ocupaţional, respectiv standardul de pregătire profesională.
  (3) Certificatele menţionate la alin. (2) au aceeaşi valoare ca şi certificatele de absolvire, respectiv de calificare cu recunoaştere naţională, eliberate în sistemul formal de formare profesională.”

  DURATA

  Procesul de evaluare poate dura între 2 și 30 de zile.

  ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE:

  1. Copie carte de identitate
  2. Copie certificat de naștere
  3. Copie certificat căsătorie (doar în cazul schimbării numelui în urma căsătoriei)
  4. Copie act de studii (minim 8 clase)

  Mecanic auto calificare

  Tipul de certificat obținut

  Specimen certificat de competente profesionale
  Specimen certificat de competente profesionale
  Contactează-ne

  ÎNSCRIE-TE ACUM

  Dacă te-am convins fă pasul semnificativ pentru cariera ta.