Mecanic vulcanizator

AUTO

CALIFICARE - Mecanic vulcanizator obținută pe baza experienței, prin evaluare.

Fără curs doar prin evaluarea cunoștințelor, susținând un test scris și o probă practică.

Calificare mecanic vulcanizator

DESCRIEREA CALIFICĂRII

Mecanicul vulcanizator este responsabil de remedierea defectelor apărute la anvelopele diferitelor tipuri de vehicule rutiere vulcanizarea anvelopelor/camerelor de aer, demontarea/asamblarea roţilor şi montarea roţii pe autovehicul, înlocuirea anvelopelor uzate sau în vederea adecvării la sezon, echilibrarea roţilor. Pentru desfășurarea activității sale, mecanicul vulcanizator întreține permanent echipamentele necesare și se asigură că dispune de toate materialele necesare. Toate activităţile se realizează cu respectarea normelor specifice de sănătate şi securitate în muncă şi de PSI.

CUI SE ADRESEAZĂ?

Programul de evaluare se adresează tuturor persoanelor care:
• doresc să obţină o calificare în domeniu;
• dețin cunoștințe teoretice si experienţă practică (cunosc meserie) dar nu pot face dovada calificării;
• doresc să fie evaluate (să susțină un examen) în vederea recunoaşterii și certificării competenţelor profesionale dobândite la locul de muncă, prin studiu individual sau pe alte căi non-formale.

ÎN CE CONSTĂ EVALUAREA(EXAMENUL)

Procesul de evaluare este etapizat şi presupune aplicarea unor metode şi instrumente de evaluare destinate recunoaşterii cunoştinţelor şi abilităţilor profesionale dobândite pe căi non-formale sau informale (fie la locul de muncă, fie în mediul familial sau în timpul liber –  fără să fi urmat un program de formare profesională în acest sens). Evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale se face pe baza STANDARDULUI OCUPAŢIONAL şi oferă garanţia că persoana certificată a demonstrat că are cunoştinţele şi deprinderile necesare efectuării activităţilor descrise în acest standard.

METODE ȘI INSTRUMENTE DE EVALUARE CE POT FI UTILIZATE

  • Test scris cu itemi obiectivi (proba scrisă ce va urmări testarea cunoştinţelor teoretice);
  • Întrebări orale şi observare directă în condiţii reale de muncă sau simulare (proba practică ce va urmări verificarea deprinderilor practice);
  • Raport din partea altor persoane (recomandare) / poze de la locul de muncă/ portofoliu cu lucrări anterioare (dovezi suplimentare solicitate pentru a demonstra veridicitatea experienţei profesionale).
  • COMPETENŢE EVALUATE

  • Comunicare interactivă
  • Lucru în echipă
  • Planificarea activităţii zilnice
  • Aplicarea normelor de sănătate şi securitatea muncii NSSM şi normele de prevenire şi stingere a incendiilor NPSI
  • Diagnosticarea defectelor
  • Demontarea roţilor
  • Vulcanizarea anvelopelor / camerelor de aer
  • Asigurarea necesarului de materiale
  • Întreţinerea SDV-urilor şi echipamentele specifice
  • Înlocuirea anvelopelor
  • Asamblarea roţilor
  • Echilibrarea roţilor
  • Montarea roţii pe autovehicul
  • TIP CERTIFICAT OBȚINUT

    Certificat de competențe profesionale, emis de A.N.C. (Autoritatea Națională pentru Calificări) recunoscut la nivel național de către Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei, în baza Ordonanței Guvernului nr. 129/2000, iar apostilat și tradus este recunoscut la nivel internațional.

    Certificatul de competente profesionale are aceeași valoare ca și certificatul de absolvire, respectiv de calificare, în baza Ordinului Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei 4543/468/2004, Art.33, alin.1-3, care prevede:
    ”(1) Persoanele declarate competente în urma procesului de evaluare primesc un certificat de competenţe profesionale, pentru unităţile de competenţă în care au fost declarate competente.
    (2) Persoanele declarate competente pentru toate unităţile de competenţă specifice unei ocupaţii sau calificări primesc un certificat de competenţe profesionale care cumulează toate competenţele profesionale specifice acelei ocupaţii sau calificări în conformitate cu standardul ocupaţional, respectiv standardul de pregătire profesională.
    (3) Certificatele menţionate la alin. (2) au aceeaşi valoare ca şi certificatele de absolvire, respectiv de calificare cu recunoaştere naţională, eliberate în sistemul formal de formare profesională.”

    DURATA

    Procesul de evaluare poate dura între 2 și 30 de zile.

    ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE:

    1. Copie carte de identitate
    2. Copie certificat de naștere
    3. Copie certificat căsătorie (doar în cazul schimbării numelui în urma căsătoriei)
    4. Orice document de studii
    Mecanic vulcanizator calificare
    Mecanic vulcanizator calificare

    Tipul de certificat obținut

    Specimen certificat de competente profesionale
    Specimen certificat de competente profesionale
    Contactează-ne

    ÎNSCRIE-TE ACUM

    Dacă te-am convins fă pasul semnificativ pentru cariera ta.