Procedura de evaluare a competențelor profesionale
pe perioada stării de alertă

 

Măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS CoV-2 în

Centrul de Evaluare și Certificare a Competențelor Profesionale

 

 1. Începând cu data de 18.05.2020 se dispun următoarele reguli generale:

 

 • în incinta clădirii se instituie obligativitatea purtării maștii/vizierei, astfel încât nasul
  și gura să fie acoperite;
 • asigurarea, obligatoriu, a triajului epidemiologic, constând în controlul temperaturii
  personalului propriu și vizitatorilor;
 • accesul în unitate este strict interzis pentru persoanele care au o temperatură
  corporală ce depășește 37,3 grade Celsius - temperatura va fi măsurată la intrarea
  în incinta Centrului;
 • înainte de începerea activității, spațiile vor fi dezinfectate cu substanțe biocide, pe
  bază de clor sau alcool, activitate urmată de aerisirea încăperii;
 • prestabilirea circuitului către/și din sălile de examinare, conform dispozițiilor de mai
  jos și schiței;
 • la intrarea în săli, se vor amplasa dispozitive cu substanță dezinfectantă pentru
  mâini;
 • dezinfectarea obligatorie a mâinilor înaintea intrării în spațiile de lucru, atât de
  către personal cât și de către vizitatori;
 • asigurarea curățeniei și dezinfectării pardoselilor, a locurilor de activitate (mese,
  scaune), a clanțelor, a mânerelor de la ferestre, a pervazurilor - prin ștergere cu
  apă și detergent, apoi cu substanțe biocide pe bază de clor sau alcool, înainte și
  după fiecare candidat/vizitator;
 • pe toată durata examinării se vor respecta regulile generale ale unei conduite
  sănătoase (distanțarea socială, evitarea atingerii nasului cu mâna, a ochilor și a
  gurii, strănutul în pliul cotului/batista de unica folosință, evitarea contactelor
  directe cu cei din jur).
 1. Lucru cu publicul ce implică accesul persoanelor în interiorul clădirii se va desfășura astfel:

Clădirea dispune de trei căi de acces, pentru personal, candidați și pentru vizitatori.

 

Se afișează la intrare și în cele mai vizibile locuri din unitate regulile de conduită obligatorie pentru angajații si pentru toate persoanele care intră în spațiul, cu privire la prevenirea îmbolnăvirilor cu corona virusul SARS CoV – 2.

 • s-a reinstruit în domeniul securității și sănătății în muncă toți angajații, instruirea
  fiind adaptată noilor riscuri reprezentate de infecția cu SARS-Cov2 și se va
  desfășura în timpul programului normal de lucru al angajaților;
 • se asigură culoare speciale de acces în incintă și de circulație pentru angajați, în
  vederea evitării aglomerației la locurile de muncă;
 • se amenajează spațiul de lucru astfel încât să se poată păstra distanța fizică între
  angajați, prin stabilirea unui număr fix de persoane care pot lucra în aceeași
  încăpere, conform schiței spațiului;
 • se pune la dispoziție la toate căile de acces un covoraș pentru decontaminare pe
  care trebuie pășit cu ambele picioare;
 • pentru persoanele care nu au mască de protecție, aceasta se va asigura de către
  personalul Centrului, apoi vor fi îndrumați pentru fixarea acestora;
 • la intrările în spațiu se pune la dispoziție dispenser cu dezinfectant, care se
  masează pe suprafața ambelor palme cca. 30 secunde;
 • accesul este organizat astfel încât să fie asigurată o suprafață minimă de 4 mp
  pentru fiecare candidat/personal și o distanță minimă de 2 m între oricare două
  persoane apropiate;
 • este strict interzis accesul persoanelor a căror temperatură corporală, măsurată la intrarea în incintă, depășește 37,3°C;
 • se vor dezinfecta după fiecare vizitator, candidat suprafețele expuse și se va evita
  aglomerarea persoanelor;
 • se menține distanța socială de minimum 1,5 metri in toate zonele publice, etc și limitarea contactului cu alte persoane la maximum 15 minute, la o
  distanță de minimum 1,5 m;
 • se asigură comunicarea permanentă cu medicul de medicina muncii pentru a se
  monitoriza starea de sănătate a angajaților, astfel încât aceștia să poată beneficia
  de măsurile preventive profilactice care au fost prevăzute la nivel național pentru
  combaterea răspândirii coronavirusului SARS CoV - 2;
 • se limitează deplasările în afara locului de muncă doar la situațiile în care acestea
  sunt strict necesare desfășurării activității și se asigură ca atunci când este necesar
  să se efectueze, angajații se deplasează cu asigurarea condițiilor de prevenție
  minimale;
 • se asigură ca circulația documentelor să se realizeze preponderent prin mijioace
  electronice sau conform schiță spațiu;
 • angajații înștiințează imediat angajatorul dacă prezintă, la începutul sau în timpul
  programului de lucru, simptome ale infectării cu virusul SARS CoV - 2 (tuse,
  strănut, rinoree, dificultăți respiratorii, febră, stare generală alterată);
 • angajații rămân la domiciliu dacă, înaintea începerii programului de lucru, prezintă simptome ale infectării cu virusul SARS CoV - 2 și anunță angajatorul cu privire la acest lucru, contactează, imediat, medicul de medicină a muncii responsabil al unității/medicul de familie sau, în cazul în care starea acestuia este gravă, serviciul unic de urgență 112;
 • în cazul necesității izolării la domiciliu, angajatul va intra în concediu medical, în
  baza adeverinței eliberate de medicul de familie după perioada de izolare la
  domiciliu;
 • cazul carantinei instituționalizate, revenirea la serviciu se va face cu adeverință
  pentru concediu medical, eliberată în baza avizului epidemiologic emis de către
  Direcția de Sănătate Publică din județul Covasna, la încheierea perioadei de
  carantină;
 • se va întrerupe orice contact între angajator/angajat/alte persoane aflate în incinta
  instituției și persoana simptomatică.

 

 1. Asigurarea conditiilor igienice pentru spațiile de examinare și grupul
  sanitar care deservește sălile de examinare:

 

 • se pune la dispozitie un covoraș pentru decontaminare pe care trebuie pășit cu
  ambele picioare, la intrare;
 • la intrarea în spațiu se pune la dispoziție dispenser cu dezinfectant, care se
  masează pe suprafața ambelor palme cca. 30 secunde;
 • pentru vizitatorii care nu au mască de protecție, aceasta se va asigura de către
  Centru, iar personalul ii va îndruma pentru fixarea acestora;
 • se va respecta distanțarea fizică de minim 2 m de la intrare până la ieșire;
 • pentru triajul epidemiologic se asigură echipament omologat, termometru cu
  infraroșu fără atingere;
 • personalul va observa cu atenție starea de sănătate a vizitatorilor;
 • se asigură hârtie igienică în cabina toaletei;
 • se asigură după fiecare vizitator curățenia și dezinfectarea întregului grup sanitar
  (vas WC, lavoar, clanțe, pardoseală);
 • la ieșirea din clădire, vizitatorii îndepărtează materialele de protecție și le
  depozitează în coșul de gunoi amplasat la intrare, la indicațiile personalului.

 

 1. Persoane desemnate pentru respectarea prezentei proceduri:
 • se realizează un grafic pe săptămână în format electronic, se tipărește și se
  semnează de către personal, care va asigura condițiile de mai sus, respectând
  obligatoriu toate prevederile prezentei proceduri.

 

 1. Anexe si Dispozitii

Pe baza prezentei proceduri, se va elabora o anexă la Fișa Postului pentru fiecare
angajat. Nerespectarea condițiilor din Regulament/Fișă Post se consideră abatere
disciplinară și se sancționează conform legii.

 

                 DESCARCARE PDF: PROCEDURA STARE DE ALERTA