CALIFICARE - Sudor electric obținută pe baza experienței, prin evaluare.

Fără curs doar prin evaluarea cunoștințelor, susținând un test scris și o probă practică.

calificare sudor electric

DESCRIEREA CALIFICĂRII

Procedee de sudură: Cu arc electric: cu electrozi de oţel, de aliaj metal şi înveliş grafit, cu fascicul de electrozi combinaţi, cu electrozi înveliţi (SEI), sub strat de flux, în mediu de gaz protector (MIG/ MAG – Metal Inert Gaz/ Metal Activ Gaz), cu electrod de wolfram nefuzibil (WIG/ TIG), sudură manuală prin topire, etc. Cu flacără cu gaze: oxiacetilenică, gaze naturale,
Procedee neconvenţionale: cu jet de plasmă, brazare, lipire, sudare semiautomată în mediu de gaz sau sub strat de flux, cu laser, prin electrofuziune, cu ultrasunete Prin presiune
Sudare automată: sub strat de flux, în mediu de gaz, în baie de zgură, etc
Tăierea: cu arc electric, cu flacără cu gaze, cu jet de plasmă, etc.
Sudorul realizează lucrări de îmbinări nedemontabile prin diverse procedee de sudură, pentru obţinerea unei game variate de produse, folosind utilajele şi echipamentele specifice tehnologiei de sudare indicate în documentaţia tehnologică.
Principalele activităţi desfăşurate de sudor:
 • Identificarea, verificarea/utilizeazarea SDV-urile şi echipamentelor, în vederea realizării de îmbinări sudate, în funcţie de procedeul de sudură ales şi specificaţiile tehnologiei de sudare indicate în documentaţia tehnologică.
 • Pregătirea operaţiei de sudură, în funcţie de specificul ansamblului ce trebuie realizat şi caracteristicile mecanico- chimice ale materialelor.
 • Manipularea şi transportul semifabricatelor şi al reperelor realizate, în condiţii de siguranţă, cu respectarea procedurilor specifice.
 • Efectuarea diferitelor procedee de sudare, în funcţie de caracteristicile constructive şi funcţionale ale construcţiei sudate.
 • DESCRIEREA PROGRAMULUI DE EVALUARE

  Dacă cunoști meseria de Sudor electric, lucrezi sau ai lucrat în acest domeniu, însă nu deții o diplomă de calificare, atunci acest program ți se potrivește. Este cea mai rapidă modalitate prin care poți dobândi un certificat recunoscut doar pe baza cunoștințelor pe care le deții deja, fără a mai urma un curs de durată. Tot ce trebuie să faci este să te înscrii online, telefonic sau pe WhatsApp și să te prezinți la centru nostru pentru susținere unei evaluări (examen) care constă într-o probă scrisă și una practică. La evaluare te poți înscrie chiar dacă nu ai absolvit un curs, dat fiind că aceasta se bazează pe ceea ce ne vei demonstra că știi să faci/ai învățat la locul de muncă, individual sau din alte surse.

  CUI SE ADRESEAZĂ?

  Programul de evaluare se adresează tuturor persoanelor care:
 • doresc să obţină o calificare în domeniu;
 • dețin cunoștințe teoretice și experienţă practică (cunosc meseriedar nu pot face dovada calificării;
 • doresc să fie evaluate (să susțină un examen) în vederea recunoaşterii și certificării competenţelor profesionale dobândite la locul de muncă, prin studiu individual sau pe alte căi non-formale.
 • ÎN CE CONSTĂ EVALUAREA(EXAMENUL)

  Procesul de evaluare este etapizat şi presupune aplicarea unor metode şi instrumente de evaluare destinate recunoaşterii cunoştinţelor şi abilităţilor profesionale dobândite pe căi non-formale sau informale (fie la locul de muncă, fie în mediul familial sau în timpul liber –  fără să fi urmat un program de formare profesională în acest sens). 
  Evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale se face pe baza STANDARDULUI OCUPAŢIONAL şi oferă garanţia că persoana certificată a demonstrat că are cunoştinţele şi deprinderile necesare efectuării activităţilor descrise în acest standard.

  METODE ȘI INSTRUMENTE DE EVALUARE CE POT FI UTILIZATE

 • Test scris cu itemi obiectivi (proba scrisă ce va urmări testarea cunoştinţelor teoretice);
 • Întrebări orale şi observare directă în condiţii reale de muncă sau simulare (proba practică ce va urmări verificarea deprinderilor practice);
 • Raport din partea altor persoane (recomandare) / poze de la locul de muncă/ portofoliu cu lucrări anterioare (dovezi suplimentare solicitate pentru a demonstra veridicitatea experienţei profesionale).
 • COMPETENŢE EVALUATE

 • Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă
 • Aplicarea normelor de protecţie a mediului
 • Aplicarea procedurilor de calitate
 • Organizarea locului de muncă
 • Întreţinerea echipamentelor de lucru
 • Identificarea SDV- urilor şi echipamentelor de sudare
 • Pregătirea operaţiei de sudare
 • Executarea lucrărilor de sudare cu arc electric
 • Executarea lucrărilor de sudare prin presiune
 • Manipularea reperelor şi pieselor sudate
 • TIP CERTIFICAT OBȚINUT

  Certificat de competențe profesionale, emis de A.N.C. (Autoritatea Națională pentru Calificări) recunoscut la nivel național de către Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei, în baza Ordonanței Guvernului nr. 129/2000, iar apostilat și tradus este recunoscut la nivel internațional. Certificatul de competente profesionale are aceeași valoare ca și certificatul de absolvire, respectiv de calificare, în baza Ordinului Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei 4543/468/2004, Art.33, alin.1-3, care prevede:
  ”(1) Persoanele declarate competente în urma procesului de evaluare primesc un certificat de competenţe profesionale, pentru unităţile de competenţă în care au fost declarate competente.
  (2) Persoanele declarate competente pentru toate unităţile de competenţă specifice unei ocupaţii sau calificări primesc un certificat de competenţe profesionale care cumulează toate competenţele profesionale specifice acelei ocupaţii sau calificări în conformitate cu standardul ocupaţional, respectiv standardul de pregătire profesională.
   (3) Certificatele menţionate la alin. (2) au aceeaşi valoare ca şi certificatele de absolvire, respectiv de calificare cu recunoaştere naţională, eliberate în sistemul formal de formare profesională.”

  DURATA

  Procesul de evaluare poate dura între 2 și 30 de zile.

  ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE:

  1. Copie carte de identitate
  2. Copie certificat de naștere
  3. Copie certificat căsătorie (doar în cazul schimbării numelui în urma căsătoriei)
  4. Copie act de studii (minim 8 clase)

  Calificare Sudor electric
  Sudor electric sibaro

  Tipul de certificat obținut

  Specimen certificat de competente profesionale
  Specimen certificat de competente profesionale
  Contactează-ne

  ÎNSCRIE-TE ACUM

  Dacă te-am convins fă pasul semnificativ pentru cariera ta.