CALIFICARE - Tâmplar universal obținută pe baza experienței, prin evaluare.

Fără curs doar prin evaluarea cunoștințelor, susținând un test scris și o probă practică.

calificare tamplar universal

DESCRIEREA CALIFICĂRII

Tâmplarul universal produce, decorează și repară mobila și alte produse din lemn: îmbină, presează, încleiază, ajustează și finisează; produce și repară obiecte din lemn de diverse dimensiuni. În vederea realizării acestor scopuri trebuie să aibă noțiuni pentru a interpreta desenul tehnic, trebuie să știe să croiască materialul lemnos, să asambleze elementele și subansamblele precum și să știe să asambleze elementele masive. De asemenea trebuie să știe să finiseze ansamblele și subansamblele precum și să pregatească materialul lemnos în vederea executării sculpturilor. Prelucrarea mecanică a semifabricatelor din lemn masiv, croirea materialului lemons, finisarea și asamblarea elementelor, subansamblelor și ansamblelor, interpretarea desenului tehnic și pregătirea furnirelor estetice și a înlocuitorilor precum și a panourilor din PAL pentru furniruire, confecționarea ambalajelor pentru corpurile de mobilier.

DESCRIEREA PROGRAMULUI DE EVALUARE

Tâmplarul universal produce, decorează și repară mobila și alte produse din lemn: îmbină, presează, încleiază, ajustează și finisează; produce și repară obiecte din lemn de diverse dimensiuni. În vederea realizării acestor scopuri trebuie să aibă noțiuni pentru a interpreta desenul tehnic, trebuie să știe să croiască materialul lemnos, să asambleze elementele și subansamblele precum și să știe să asambleze elementele masive. De asemenea trebuie să știe să finiseze ansamblele și subansamblele precum și să pregatească materialul lemnos în vederea executării sculpturilor. Prelucrarea mecanică a semifabricatelor din lemn masiv, croirea materialului lemons, finisarea și asamblarea elementelor, subansamblelor și ansamblelor, interpretarea desenului tehnic și pregătirea furnirelor estetice și a înlocuitorilor precum și a panourilor din PAL pentru furniruire, confecționarea ambalajelor pentru corpurile de mobilier.

CUI SE ADRESEAZĂ?

Programul de evaluare se adresează tuturor persoanelor care:
 • doresc să obţină o calificare în domeniu;
 • dețin cunoștințe teoretice și experienţă practică (cunosc meseriedar nu pot face dovada calificării;
 • doresc să fie evaluate (să susțină un examen) în vederea recunoaşterii și certificării competenţelor profesionale dobândite la locul de muncă, prin studiu individual sau pe alte căi non-formale.
 • ÎN CE CONSTĂ EVALUAREA(EXAMENUL)

  Procesul de evaluare este etapizat şi presupune aplicarea unor metode şi instrumente de evaluare destinate recunoaşterii cunoştinţelor şi abilităţilor profesionale dobândite pe căi non-formale sau informale (fie la locul de muncă, fie în mediul familial sau în timpul liber –  fără să fi urmat un program de formare profesională în acest sens). 
  Evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale se face pe baza STANDARDULUI OCUPAŢIONAL şi oferă garanţia că persoana certificată a demonstrat că are cunoştinţele şi deprinderile necesare efectuării activităţilor descrise în acest standard.

  METODE ȘI INSTRUMENTE DE EVALUARE CE POT FI UTILIZATE

 • Test scris cu itemi obiectivi (proba scrisă ce va urmări testarea cunoştinţelor teoretice);
 • Întrebări orale şi observare directă în condiţii reale de muncă sau simulare (proba practică ce va urmări verificarea deprinderilor practice);
 • Raport din partea altor persoane (recomandare) / poze de la locul de muncă/ portofoliu cu lucrări anterioare (dovezi suplimentare solicitate pentru a demonstra veridicitatea experienţei profesionale).
 • COMPETENŢE EVALUATE

 • Aplicarea formei de lucru în echipă
 • Aplicarea normelor şi principiilor de protecţie a muncii
 • Aplicarea procedurilor de calitate
 • Comunicarea interactivă la locul de muncă
 • Planificarea sarcinilor şi a timpului de muncă
 • Ambalarea corpurilor de mobilier
 • Aplicarea normelor de tehnica securităţii muncii
 • Asamblarea elementelor masive
 • Asamblarea elementelor şi subansamblelor
 • Confecţionarea ambalajelor pentru corpurile de mobilier
 • Croirea materialului lemnos
 • Finisarea elementelor, subansamblelor şi ansamblelor
 • Interpretarea desenului tehnic
 • Pregătirea furnirelor estetice şi a înlocuitorilor
 • Pregătirea panourilor din PAL pentru furniruire
 • Prelucrarea mecanică a panourilor din PAL furniruit
 • Prelucrarea mecanică a semifabricatelor din lemn masiv
 • TIP CERTIFICAT OBȚINUT

  Certificat de competențe profesionale, emis de A.N.C. (Autoritatea Națională pentru Calificări) recunoscut la nivel național de către Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei, în baza Ordonanței Guvernului nr. 129/2000, iar apostilat și tradus este recunoscut la nivel internațional. Certificatul de competente profesionale are aceeași valoare ca și certificatul de absolvire, respectiv de calificare, în baza Ordinului Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei 4543/468/2004, Art.33, alin.1-3, care prevede:
  ”(1) Persoanele declarate competente în urma procesului de evaluare primesc un certificat de competenţe profesionale, pentru unităţile de competenţă în care au fost declarate competente.
  (2) Persoanele declarate competente pentru toate unităţile de competenţă specifice unei ocupaţii sau calificări primesc un certificat de competenţe profesionale care cumulează toate competenţele profesionale specifice acelei ocupaţii sau calificări în conformitate cu standardul ocupaţional, respectiv standardul de pregătire profesională.
   (3) Certificatele menţionate la alin. (2) au aceeaşi valoare ca şi certificatele de absolvire, respectiv de calificare cu recunoaştere naţională, eliberate în sistemul formal de formare profesională.”

  DURATA

  Procesul de evaluare poate dura între 2 și 30 de zile.

  ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE:

  1. Copie carte de identitate
  2. Copie certificat de naștere
  3. Copie certificat căsătorie (doar în cazul schimbării numelui în urma căsătoriei)
  4. Copie act de studii (minim 8 clase)

  Calificare tamplar universal
  Calificare tamplar universal
  Calificare tamplar universal
  Calificare tamplar universal

  Tipul de certificat obținut

  Specimen certificat de competente profesionale
  Specimen certificat de competente profesionale
  Contactează-ne

  ÎNSCRIE-TE ACUM

  Dacă te-am convins fă pasul semnificativ pentru cariera ta.