CALIFICARE - Zugrav obținută pe baza experienței, prin evaluare.

Fără curs doar prin evaluarea cunoștințelor, susținând un test scris și o probă practică.

calificare zugrav

DESCRIEREA CALIFICĂRII

Practicanţii unei astfel de ocupaţii execută lucrări de zugrăvit, care încep de la tavan şi coboară spre pardoseli, astfel că se lucrează pe scări duble sau schele şi lucrări de zugrăvit, care încep de la etajele superioare ale clădirilor spre etajele inferioare şi sunt executate pe schele. Activitatea zugravului se desfăşoară, în general, pe şantiere de construcţii, în locuinţe particulare sau în alte clădiri ce necesită lucrări de finisare sau renovare specifice acestei ocupaţii, condiţiile de muncă variind de la microclimatul specific unei încăperi la expunerea la intemperii (frig, umezeală, curenţi de aer rece, praf).

DESCRIEREA PROGRAMULUI DE EVALUARE

Practicanţii unei astfel de ocupaţii execută lucrări de zugrăvit, care încep de la tavan şi coboară spre pardoseli, astfel că se lucrează pe scări duble sau schele şi lucrări de zugrăvit, care încep de la etajele superioare ale clădirilor spre etajele inferioare şi sunt executate pe schele. Activitatea zugravului se desfăşoară, în general, pe şantiere de construcţii, în locuinţe particulare sau în alte clădiri ce necesită lucrări de finisare sau renovare specifice acestei ocupaţii, condiţiile de muncă variind de la microclimatul specific unei încăperi la expunerea la intemperii (frig, umezeală, curenţi de aer rece, praf).

CUI SE ADRESEAZĂ?

Programul de evaluare se adresează tuturor persoanelor care:
 • doresc să obţină o calificare în domeniu;
 • dețin cunoștințe teoretice și experienţă practică (cunosc meseriedar nu pot face dovada calificării;
 • doresc să fie evaluate (să susțină un examen) în vederea recunoaşterii și certificării competenţelor profesionale dobândite la locul de muncă, prin studiu individual sau pe alte căi non-formale.
 • ÎN CE CONSTĂ EVALUAREA(EXAMENUL)

  Procesul de evaluare este etapizat şi presupune aplicarea unor metode şi instrumente de evaluare destinate recunoaşterii cunoştinţelor şi abilităţilor profesionale dobândite pe căi non-formale sau informale (fie la locul de muncă, fie în mediul familial sau în timpul liber –  fără să fi urmat un program de formare profesională în acest sens).
  Evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale se face pe baza STANDARDULUI OCUPAŢIONAL şi oferă garanţia că persoana certificată a demonstrat că are cunoştinţele şi deprinderile necesare efectuării activităţilor descrise în acest standard

  METODE ȘI INSTRUMENTE DE EVALUARE CE POT FI UTILIZATE

 • Test scris cu itemi obiectivi (proba scrisă ce va urmări testarea cunoştinţelor teoretice);
 • Întrebări orale şi observare directă în condiţii reale de muncă sau simulare (proba practică ce va urmări verificarea deprinderilor practice);
 • Raport din partea altor persoane (recomandare) / poze de la locul de muncă/ portofoliu cu lucrări anterioare (dovezi suplimentare solicitate pentru a demonstra veridicitatea experienţei profesionale).
 • COMPETENŢE EVALUATE

 • Organizează locul de muncă
 • Întreţine echipamentele și sculele folosite
 • Aplică prevederile legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă
 • Aplică normele de protecție a mediului
 • Aplică cunoștințe generale de comunicare
 • Muncește în echipă
 • Utilizează TIC
 • Efectuează unele calcule matematice simple
 • Identifică materialele de bază, folosite la lucrările de zugrăveli
 • Utilizează uneltele, sculele şi dispozitivele simple si mecanizate
 • Pregătește suprafeţele suport pentru lucrări de zugrăveli simple
 • Pregătește suprafeţele pentru lucrări de zugrăveli de calitate superioară
 • Prepară soluţiile simple de lucru
 • Aplică şi prelucrează straturile suport pentru executarea zugrăvelilor speciale
 • Execută zugrăvelile speciale
 • Execută lucrările complete de zugrăveli de calitate superioară
 • Aplică procedurile tehnice de execuţie şi de control al calităţii
 • TIP CERTIFICAT OBȚINUT

  Certificat de competențe profesionale, emis de A.N.C. (Autoritatea Națională pentru Calificări) recunoscut la nivel național de către Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei, în baza Ordonanței Guvernului nr. 129/2000, iar apostilat și tradus este recunoscut la nivel internațional.Certificatul de competente profesionale are aceeași valoare ca și certificatul de absolvire, respectiv de calificare, în baza Ordinului Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei 4543/468/2004, Art.33, alin.1-3, care prevede:
  ”(1) Persoanele declarate competente în urma procesului de evaluare primesc un certificat de competenţe profesionale, pentru unităţile de competenţă în care au fost declarate competente.
   (2) Persoanele declarate competente pentru toate unităţile de competenţă specifice unei ocupaţii sau calificări primesc un certificat de competenţe profesionale care cumulează toate competenţele profesionale specifice acelei ocupaţii sau calificări în conformitate cu standardul ocupaţional, respectiv standardul de pregătire profesională.
   (3) Certificatele menţionate la alin. (2) au aceeaşi valoare ca şi certificatele de absolvire, respectiv de calificare cu recunoaştere naţională, eliberate în sistemul formal de formare profesională.”

  DURATA

  Procesul de evaluare poate dura între 2 și 30 de zile.

  ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE:

  1. Copie carte de identitate
  2. Copie certificat de naștere
  3. Copie certificat căsătorie (doar în cazul schimbării numelui în urma căsătoriei)
  4. Copie act de studii (minim 8 clase)

  Calificare zugrav
  Calificare zugrav

  Tipul de certificat obținut

  Specimen certificat de competente profesionale
  Specimen certificat de competente profesionale
  Contactează-ne

  ÎNSCRIE-TE ACUM

  Dacă te-am convins fă pasul semnificativ pentru cariera ta.