Administrator pensiune turistică

TURISM ȘI ALIMENTAȚIE PUBLICĂ

CALIFICARE - Administrator pensiune turistică obținută pe baza experienței, prin evaluare.

Fără curs doar prin evaluarea cunoștințelor, susținând un test scris și o probă practică.

Calificare administrator pensiune turistica

DESCRIEREA CALIFICĂRII

Vrei sa devii Administrator de Pensiune? Înseamna că ești o persoană organizată, un bun coordonator, dar și o gazdă pe măsură. Turismul are nevoie de tine!
Turismul este un domeniu de activitate profitabil, atât în România cât și în afara țării, iar ponderea pregătirii personalului  în calitatea serviciilor turistice este extrem de mare. Personalul calificat este un indicator al grijii pe care unitatea turistică o acordă clienților săi. Administratorul pensiunii turistice este un personaj important în cadrul unității de cazare, el trebuie să dețină cunoștințe din mai multe domenii, pornind de la contabilitate și până la administrarea personalului sau tehnici de vânzări

CUI SE ADRESEAZĂ?

Programul de evaluare se adresează tuturor persoanelor care:
 • doresc să obţină o calificare în domeniu;
 • dețin cunoștințe teoretice și experienţă practică (cunosc meseriedar nu pot face dovada calificării;
 • doresc să fie evaluate (să susțină un examen) în vederea recunoaşterii și certificării competenţelor profesionale dobândite la locul de muncă, prin studiu individual sau pe alte căi non-formale.
 • ÎN CE CONSTĂ EVALUAREA(EXAMENUL)

  Procesul de evaluare este etapizat şi presupune aplicarea unor metode şi instrumente de evaluare destinate recunoaşterii cunoştinţelor şi abilităţilor profesionale dobândite pe căi non-formale sau informale (fie la locul de muncă, fie în mediul familial sau în timpul liber –  fără să fi urmat un program de formare profesională în acest sens). 
  Evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale se face pe baza STANDARDULUI OCUPAŢIONAL şi oferă garanţia că persoana certificată a demonstrat că are cunoştinţele şi deprinderile necesare efectuării activităţilor descrise în acest standard.

  METODE ȘI INSTRUMENTE DE EVALUARE CE POT FI UTILIZATE

 • Test scris cu itemi obiectivi (proba scrisă ce va urmări testarea cunoştinţelor teoretice);
 • Întrebări orale şi observare directă în condiţii reale de muncă sau simulare (proba practică ce va urmări verificarea deprinderilor practice);
 • Raport din partea altor persoane (recomandare) / poze de la locul de muncă/ portofoliu cu lucrări anterioare (dovezi suplimentare solicitate pentru a demonstra veridicitatea experienţei profesionale).
 • COMPETENŢE EVALUATE

 • Comunicarea eficientă în cadrul unei pensiuni turistice
 • Lucrul în echipă în pensiunea turistică
 • Gestionarea reclamațiilor clienților
 • Aplicarea normelor de securitate şi sănătate în muncă și a reglementărilor în domeniul situațiilor de urgență specifice turismului
 • Aplicarea normelor de protecție a mediului în domeniul turismului
 • Monitorizarea aplicării normelor igienico-sanitare specifice activității în pensiunea turistică
 • Aplicarea noțiunilor de bază despre organizarea activității în pensiunea turistică
 • Gestionarea rezervărilor spațiilor de cazare
 • Monitorizarea operațiunilor de pregătire a primirii clientului, a celor specifice sosirii (check-in) și plecării acestuia (check-out)
 • Organizarea activităților de alimentație și servire
 • Verificarea efectuării operațiilor de curățenie, întreținere, amenajare şi igienizare a spațiilor din pensiunea turistică
 • Gestionarea evidenței operative şi financiare a activității unei pensiuni turistice
 • Aplicarea noțiunilor de bază despre comportament profesional și psihologia consumatorului specifice domeniului turismului
 • Promovarea serviciilor proprii pensiunii turistice
 • TIP CERTIFICAT OBȚINUT

  Certificat de competențe profesionale, emis de A.N.C. (Autoritatea Națională pentru Calificări) recunoscut la nivel național de către Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei, în baza Ordonanței Guvernului nr. 129/2000, iar apostilat și tradus este recunoscut la nivel internațional. Certificatul de competente profesionale are aceeași valoare ca și certificatul de absolvire, respectiv de calificare, în baza Ordinului Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei 4543/468/2004, Art.33, alin.1-3, care prevede:
  ”(1) Persoanele declarate competente în urma procesului de evaluare primesc un certificat de competenţe profesionale, pentru unităţile de competenţă în care au fost declarate competente.
  (2) Persoanele declarate competente pentru toate unităţile de competenţă specifice unei ocupaţii sau calificări primesc un certificat de competenţe profesionale care cumulează toate competenţele profesionale specifice acelei ocupaţii sau calificări în conformitate cu standardul ocupaţional, respectiv standardul de pregătire profesională.
   (3) Certificatele menţionate la alin. (2) au aceeaşi valoare ca şi certificatele de absolvire, respectiv de calificare cu recunoaştere naţională, eliberate în sistemul formal de formare profesională.”

  DURATA

  Procesul de evaluare poate dura între 2 și 30 de zile.

  ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE:

  1. Copie carte de identitate
  2. Copie certificat de naștere
  3. Copie certificat căsătorie (doar în cazul schimbării numelui în urma căsătoriei)
  4. Copie act de studii (minim 8 clase)

  Calificare administrator pensiune turistica
  Calificare administrator pensiune turistica
  Calificare administrator pensiune turistica

  Tipul de certificat obținut

  Specimen certificat de competente profesionale
  Specimen certificat de competente profesionale
  Contactează-ne

  ÎNSCRIE-TE ACUM

  Dacă te-am convins fă pasul semnificativ pentru cariera ta.